bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
180/2015

Zarządzenie Nr 180/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2015r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015 - 2016

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-31 11:53
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 11:48
179/2015

Zarządzenie Nr 179/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2015r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-30 11:48
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 11:43
178/2015
Zarządzenie Nr 178/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2015 roku


 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-28 11:46
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 11:41
177/2015
Zarządzenie Nr 177/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 grudnia 2015 roku


 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-16 12:20
Publikujący B. Kot - admin 2016-01-29 12:17
176/2015
Zarządzenie Nr 176/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 grudnia 2015 roku


 
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Sprostowanie - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-16 12:18
Publikujący B. Kot - admin 2016-01-29 12:15
175/2015
Zarządzenie Nr 175/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 grudnia 2015 roku


 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-07 12:14
Publikujący B. Kot - admin 2016-01-29 12:11
174/2015
Zarządzenie Nr 174/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 grudnia 2015 roku


 
w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żelazków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminą Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-07 12:06
Publikujący B. Kot - admin 2016-01-29 12:03
173/2015
Zarządzenie Nr 173/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 listopada 2015 roku


 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-30 14:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 14:32
172/2015
Zarządzenie Nr 172/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 listopada 2015 roku


 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-30 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 14:16
171/2015
Zarządzenie Nr 171/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2015 roku


 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2015r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-26 14:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 14:07
170/2015
Zarządzenie Nr 170/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2015 roku


 
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-26 14:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 14:05
169/2015
Zarządzenie Nr 169/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 listopada 2015 roku


 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 03 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-21 13:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 13:53
168/2015
Zarządzenie Nr 168/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2015 roku


 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016 - 2019

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-16 13:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 13:49
167/2015
Zarządzenie Nr 167/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2015r.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-16 13:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 13:48
166/2015

Zarządzenie Nr 166/2015
Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Żelazków wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-10 13:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 13:46
165/2015

Zarządzenie Nr 165/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-09 13:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 13:44
164/2015

Zarządzenie Nr 164/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-09 13:43
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-17 13:42
163/2015

Zarządzenie Nr 163/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2015r.

w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w ramach realizacji projektu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu (liderem projektu) pn. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 7: "Włączenie Społeczne", Działania 7.1. "Aktywna Integracja", Poddziałanie 7.1.1. "Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS. MOPR i PCPR"

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-30 15:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 15:11
162/2015

Zarządzenie Nr 162/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2015r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-22 15:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 15:04
161/2015

Zarządzenie Nr 161/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w m. Pólko powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-22 15:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 15:02
160/2015

Zarządzenie Nr 160/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-22 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:58
159/2015

Zarządzenie Nr 159/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-05 15:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:56
158/2015

Zarządzenie Nr 158/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 02 października 2015r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2008 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, zmienionego zarządzeniem nr 45/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 września 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-02 14:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:51
157/2015

Zarządzenie Nr 157/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 października 2015r.

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw geodezji, gospodarki gruntami, komunalnej oraz komunalizacji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-01 14:41
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:34
156/2015

Zarządzenie Nr 156/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015 - 2018

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-09-30 14:38
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:31
155/2015

Zarządzenie Nr 155/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-09-30 14:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:26
154/2015

Zarządzenie Nr 154/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2015r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Żelazkowie do podpisywania i wydawania dokumentów w imieniu Wójta Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-09-24 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:24
153/2015

Zarządzenie Nr 153/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 września 2015r.

w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do wykonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-09-23 14:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:19
152/2015

Zarządzenie Nr 152/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2015r.

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2016 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwału budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-09-18 14:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:16
151/2015

Zarządzenie Nr 151/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 września 2015r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej składu osobowego w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Biernatki gm. Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-09-17 14:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-13 14:08
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 18:02:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.