bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
139/2017

Zarządzenie Nr 139/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2017r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gmine Żelazków i jej jednostach budżetowych

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-29 11:11
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 11:12
138/2017

Zarządzenie Nr 138/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2017r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-28 11:08
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 11:09
137/2017

Zarządzenie Nr 137/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2017r.

 

zmieniające Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie sporządzania, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo - księgowych

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 11:05
136/2017

Zarządzenie Nr 136/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2017r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-22 11:01
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 11:01
135/2017
Zarządzenie Nr 135/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

 
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie - otwórz
Wzór oferty, umowy, sprawozdania - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-20 10:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 10:55
134/2017
Zarządzenie Nr 134/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 04 grudnia 2017r.

 
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej diagnozy stanu i potrzeb rozwojowych placówek edukacyjnych Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-04 10:51
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 10:51
133/2017
Zarządzenie Nr 133/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 01 grudnia 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-01 14:08
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 14:06
132/2017
Zarządzenie Nr 132/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 01 grudnia 2017r.

 
w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta pełnomocnictw do określonych czynności oraz upoważnień

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-01 14:06
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 14:05
131/2017
Zarządzenie Nr 131/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 01 grudnia 2017r.

 
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-01 14:04
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 14:02
130/2017
Zarządzenie Nr 130/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 01 grudnia 2017r.

 
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-01 14:02
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 14:00
129/2017
Zarządzenie Nr 129/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 01 grudnia 2017r.

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-01 13:59
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 13:57
128/2017
Zarządzenie Nr 128/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2017r.

 
w sprawie wykorzystania dania wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Żelazków za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-29 10:53
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 10:51
126/2017
Zarządzenie Nr 126/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 listopada 2017r.

 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-27 12:03
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-28 12:01
124/2017
Zarządzenie Nr 124/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2017r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żelazkowie tj. wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-17 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 15:02
Modyfikacja B. Kot - admin 2017-11-17 15:04
123/2017
Zarządzenie Nr 123/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2017r.

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-17 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:59
122/2017
Zarządzenie Nr 122/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2017r.

 
w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-15 14:58
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:56
121/2017
Zarządzenie Nr 121/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 listopada 2017r.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-14 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:54
120/2017
Zarządzenie Nr 120/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2017r.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-14 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:49
119/2017
Zarządzenie Nr 119/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2017r.

 
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Żelazkowie do podpisywania i wydawania dokumentów w imieniu Wójta Gminy

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-13 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:16
118/2017
Zarządzenie Nr 118/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2017r.

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-08 14:56
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:55
117/2017
Zarządzenie Nr 117/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 listopada 2017r.

 
w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Żelazków na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-03 14:53
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:52
116/2017
Zarządzenie Nr 116/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2017r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-30 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:49
115/2017
Zarządzenie Nr 115/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 października 2017r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-27 14:39
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:38
114/2017
Zarządzenie Nr 114/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Zespołu Szkół w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-26 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:34
113/2017
Zarządzenie Nr 113/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dębem

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-26 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:30
112/2017
Zarządzenie Nr 112/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kokaninie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-26 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:25
111/2017
Zarządzenie Nr 111/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-26 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:23
110/2017
Zarządzenie Nr 110/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-26 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:19
109/2017
Zarządzenie Nr 109/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 października 2017r.

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-24 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:15
108/2017
Zarządzenie Nr 108/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2017r.

 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Żelazków - stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-10 09:13
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-11 09:13
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 00:21:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.