bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
90/2012

Zarządzenie Nr 90/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-31 14:37
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:30
89/2012

Zarządzenie Nr 89/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-31 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:29
88/2012

Zarządzenie Nr 88/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-18 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:28
87/2012

Zarządzenie Nr 87/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-18 14:34
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:28
86/2012

Zarządzenie Nr 86/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Projektu Systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-17 14:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:27
85/2012

Zarządzenie Nr 85/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w miejscowościach Kol. Skarszewek i Kokanin

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-14 14:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:26
84/2012

Zarządzenie Nr 84/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-14 14:32
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:26
83/2012

Zarządzenie Nr 83/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-12-05 14:32
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:25
82/2012

Zarządzenie Nr 82/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2013 - 2016

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-11-14 14:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:25
81/2012

Zarządzenie Nr 81/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie projektu budżetu na 2013 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-11-14 14:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:24
80/2012

Zarządzenie Nr 80/2012
Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Żelazków wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-11-05 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:23
79/2012

Zarządzenie Nr 79/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie powołania członków Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-11-05 14:29
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:23
78/2012

Zarządzenie Nr 78/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 października 2012r.

w sprawie powołania członków Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-10-31 14:29
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:22
77/2012

Zarządzenie Nr 77/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2012r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Pani Krystyny Glapy na Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Pani Krystyny Glapy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-10-10 14:28
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:22
76/2012

Zarządzenie Nr 76/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 września 2012r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Żelazków z dnia 01 kwietnia 2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-09-10 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:21
75/2012

Zarządzenie Nr 75/2012
Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 września 2012r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Żelazków wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-09-10 14:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:20
74/2012

Zarządzenie Nr 74/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 września 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-09-06 14:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:19
73/2012

Zarządzenie Nr 73/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-08-31 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:19
72/2012

Zarządzenie Nr 72/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2012r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-08-30 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:18
71/2012

Zarządzenie Nr 71/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębem

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-08-14 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:17
70/2012

Zarządzenie Nr 70/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Russowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-08-14 14:23
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:16
69/2012

Zarządzenie Nr 69/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Goliszewie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-08-14 14:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:15
68/2012

Zarządzenie Nr 68/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-08-14 14:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:15
67/2012

Zarządzenie Nr 67/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-08-14 14:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:14
66/2012

Zarządzenie Nr 66/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy Pani Krystyny Glapy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-08-08 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:13
65/2012

Zarządzenie Nr 65/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-07-31 14:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:12
64/2012

Zarządzenie Nr 64/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-07-31 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:11
63/2012

Zarządzenie Nr 63/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 lipca 2012r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Żelazków z dnia 01 kwietnia 2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-07-30 14:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:11
62/2012

Zarządzenie Nr 62/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2012r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębem

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-07-24 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:09
61/2012

Zarządzenie Nr 61/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 lipca 2012r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2012-07-20 14:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-10 14:07
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 01:16:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.