bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
139/2023
Zarządzenie Nr 139/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-12-28 11:23
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-19 11:16
138/2023
Zarządzenie Nr 138/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-12-12 11:13
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-19 11:06
137/2023
Zarządzenie Nr 137/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-12-06 11:11
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-19 11:04
136/2023
Zarządzenie Nr 136/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Żelazków za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarna oraz Gminę Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-12-05 11:08
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-19 11:01
135/2023
Zarządzenie Nr 135/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2023 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-12-04 12:19
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 12:12
134/2023
Zarządzenie Nr 134/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-12-01 11:52
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-01 11:48
133/2023
Zarządzenie Nr 133/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Żelazków niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 153/5 położonej w miejscowości Niedźwiady, obręb Kokanin

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-11-24 11:34
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-30 11:30
132/2023
Zarządzenie Nr 132/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków w 2024 r.

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-11-24 11:28
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-29 11:25
131/2023
Zarządzenie Nr 131/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-11-10 11:27
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-29 11:23
130/2023
Zarządzenie Nr 130/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2024-2027

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-11-10 11:25
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-29 11:21
129/2023
Zarządzenie Nr 129/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-11-10 11:23
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-29 11:20
128/2023
Zarządzenie Nr 128/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-31 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-29 11:00
127/2023
Zarządzenie Nr 127/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-31 14:32
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:30
126/2023
Zarządzenie Nr 126/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Żelazków nadanego Zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków nr 24/2023 z dnia 14 lutego 2023 r

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-30 14:29
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:27
125/2023
Zarządzenie Nr 125/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków w 2023 r.

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-23 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:25
125/1/2023
Zarządzenie Nr 125/1/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2023 roku

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-23 14:26
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:26
124/2023
Zarządzenie Nr 124/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie rozdysponowania węgla zakupionego w trybie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-12 14:23
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:21
123/2023
Zarządzenie Nr 123/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-12 14:21
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:19
122/2023
Zarządzenie Nr 122/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Żelazków niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 152/3 położonej w miejscowości Niedźwiady, obręb Kokanin

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-10 14:07
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:13
121/2023
Zarządzenie Nr 121/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Żelazków niezabudowanych nieruchomości, stanowiących działki ewidencyjne nr 158/17, 158/18, 158/19 położonych w miejscowości Niedźwiady, obręb Kokanin

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-10 14:06
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:09
120/2023
Zarządzenie Nr 120/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Żelazków niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 158/15 położoną w miejscowości Niedźwiady, obręb Kokanin.

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-10 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:07
119/2023
Zarządzenie Nr 119/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-09 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:03
118/2023
Zarządzenie Nr 118/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-05 14:02
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 14:00
117/2023
Zarządzenie Nr 117/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia planu ciągłości działania bezpieczeństwa informacji na wypadek wystąpienia awarii sprzętu informatycznego, braku zasilania w energię elektryczną oraz zaistnienia innych zdarzeń losowych w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-05 13:59
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 13:57
116/2023
Zarządzenie Nr 116/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-09-28 13:56
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-08 13:54
115/2023
Zarządzenie Nr 115/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-09-18 11:43
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-28 11:42
114/2023
Zarządzenie Nr 114/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-09-18 11:42
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-28 11:40
113/2023
Zarządzenie Nr 113/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernatkach

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-09-18 11:35
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-28 11:33
112/2023
Zarządzenie Nr 112/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-09-18 11:33
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-28 11:31
111/2023
Zarządzenie Nr 111/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie

Treść zarządzenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-09-18 11:31
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-28 11:29
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 22:57:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.