bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
37/2024
ZARZĄDZENIE Nr 37/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-04-11 13:42
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:31
36/2024
ZARZĄDZENIE Nr 36/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-04-11 13:40
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:30
35/2024
ZARZĄDZENIE Nr 35/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-04-05 13:39
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:28
34/2024
ZARZĄDZENIE Nr 34/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-04-05 13:37
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:26
33/2024
ZARZĄDZENIE Nr 33/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-03-29 13:34
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:24
32/2024
ZARZĄDZENIE Nr 32/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2023 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2023 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-03-25 13:32
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:21
31/2024
ZARZĄDZENIE Nr 31/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 marca 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-03-14 13:30
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:19
30/2024
ZARZĄDZENIE Nr 30/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 marca 2024 roku

w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-03-14 13:28
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:18
29/2024
ZARZĄDZENIE Nr 29/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 marca 2024 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-03-13 13:23
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:12
28/2024
ZARZĄDZENIE Nr 28/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 marca 2024 roku

w sprawie wprowadzania Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-03-11 13:21
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 13:11
27/2024
ZARZĄDZENIE Nr 27/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-27 12:48
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 12:37
26/2024
ZARZĄDZENIE Nr 26/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 lutego 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-23 12:46
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 12:35
25/2024
ZARZĄDZENIE Nr 25/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 lutego 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-23 12:44
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 12:34
24/2024
ZARZĄDZENIE Nr 24/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu sportu

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-22 12:42
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 12:32
23/2024
ZARZĄDZENIE Nr 23/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 lutego 2024 roku

w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior+" w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-09 12:40
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 12:29
22/2024
ZARZĄDZENIE Nr 22/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 lutego 2024 roku

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-05 12:33
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 12:22
21/2024
ZARZĄDZENIE Nr 21/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-05 12:31
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-22 12:20
20/2024
ZARZĄDZENIE Nr 20/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Żelazków nadanego Zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków nr 134/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-01 14:04
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:55
19/2024
ZARZĄDZENIE Nr 19/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie: naboru przedstawicieli podmiotów Programu współpracy Gminy Żelazków z org. Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-01 13:52
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:44
18/2024
ZARZĄDZENIE Nr 18/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-01 13:49
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:41
17/2024
ZARZĄDZENIE Nr 17/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-01 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:39
16/1/2024
ZARZĄDZENIE Nr 16/1/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2023 roku.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-30 13:46
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:38
16/2024
ZARZĄDZENIE Nr 16/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-30 13:45
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:37
15/2024
ZARZĄDZENIE Nr 15/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-29 13:42
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:34
14/2024
ZARZĄDZENIE Nr 14/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-29 13:40
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:32
13/2024
ZARZĄDZENIE Nr 13/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury i sztuki.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-29 13:38
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:30
12/2024
ZARZĄDZENIE Nr 12/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 sierpnia 2023r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-25 13:30
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:22
11/2024
ZARZĄDZENIE Nr 11/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Żelazków środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej i ochronnej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-25 13:08
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 13:00
10/2024
ZARZĄDZENIE Nr 10/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-23 13:03
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:55
9/2024
ZARZĄDZENIE Nr 9/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-01-19 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:49
Wygenerowano: 24 kwietnia 2024r. 22:07:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.