bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
25/2016
Zarządzenie Nr 25/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 lutego 2016 roku

 
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-29 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-13 14:59
24/2016
Zarządzenie Nr 24/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 lutego 2016r.

 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-29 14:59
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-13 14:57
22/2016
Zarządzenie Nr 22/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2016 roku

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2016r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-25 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-13 14:49
21/2016
Zarządzenie Nr 21/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2016 roku

 
w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-22 14:44
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-13 14:43
20/2016
Zarządzenie Nr 20/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2016 roku

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-22 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-30 11:55
19/2016
Zarządzenie Nr 19/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 lutego 2016 roku


 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-18 11:50
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-30 11:49
18/2016
Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 lutego 2016 roku


 
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-17 11:49
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-30 11:48
17/2016
Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 lutego 2016 roku


 
zmieniające Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-09 14:28
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 14:25
16/2016
Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 lutego 2016 roku


 
w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-09 14:21
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 14:17
15/2016
Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 lutego 2016 roku


 
w sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-05 09:51
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:47
14/2016
Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2016 roku


 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw infrastruktury wiejskiej i ochrony środowiska

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-01 09:48
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:44
13/2016
Zarządzenie Nr 13/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2016 roku


 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw geodezji, gospodarki gruntami, komunalnej oraz komunalizacji

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-01 09:46
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:42
12/2016
Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 lutego 2016 roku


 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw strategii, rozwoju, promocji, ochrony zabytków i pozyskiwania funduszy unijnych

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-01 09:44
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:40
11/2016
Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2016 roku


 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-29 09:40
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:37
10/2016
Zarządzenie Nr 10/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2016 roku


 
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu wysokości rachunków za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-25 09:39
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:36
9/2016
Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2016 roku


 
w sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub znieszczenie z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-25 09:37
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:34
8/2016
Zarządzenie Nr 8/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2016 roku


 
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2016-01-25 09:35
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:31
7/2016
Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 stycznia 2016 roku


 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-20 09:33
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:30
6/2016
Zarządzenie Nr 6/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 stycznia 2016 roku


 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-14 09:28
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:24
5/2016
Zarządzenie Nr 5/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 stycznia 2016 roku


 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2016-01-14 09:27
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:23
4/2016
Zarządzenie Nr 4/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 stycznia 2016 roku


 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu kultury i sztuki

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-12 09:25
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:22
3/2016
Zarządzenie Nr 3/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 stycznia 2016 roku


 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej składu osobowego w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kol. Skarszewek 40A

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-11 09:23
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:19
2/2016
Zarządzenie Nr 2/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 stycznia 2016 roku


 
w sprawie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-04 09:21
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:17
1/2016
Zarządzenie Nr 1/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 stycznia 2016 roku


 
w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO netto

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-04 09:19
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-19 09:15
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 22:20:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.