bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
40/2014

Zarządzenie Nr 40/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 maja 2014r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Biernatkach powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-25 11:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:30
39/2014

Zarządzenie Nr 39/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Dębem powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-22 11:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:29
38/2014

Zarządzenie Nr 38/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-20 11:30
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:28
37/2014

Zarządzenie Nr 37/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 maja 2014r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Goliszewie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-16 11:29
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:28
36/2014

Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-16 11:28
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:27
35/2014

Zarządzenie Nr 35/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - starszego specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania w sprawach i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do zasiłków dla opiekunów

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-12 11:28
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:26
34/2014

Zarządzenie Nr 34/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Krzywdy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania w sprawach i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do zasiłków dla opiekunów

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-12 11:27
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:25
33/2014

Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 maja 2014r.

w sprawie powołania członków Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-08 11:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:25
32/2014

Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 maja 2014r.

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-07 11:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:24
31/2014

Zarządzenie Nr 31/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 maja 2014r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-05 11:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:24
30/2014

Zarządzenie Nr 30/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-04-24 11:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:23
29/2014

Zarządzenie Nr 29/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania członków Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-04-23 11:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:22
28/2014

Zarządzenie Nr 28/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014 rok

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-04-23 11:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:20
27/2014

Zarządzenie Nr 27/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 EURO netto

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-04-16 11:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:19
26/2014

Zarządzenie Nr 26/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 3 maja 2014 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-04-04 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:18
25/2014

Zarządzenie Nr 25/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-04-01 11:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:18
24/2014

Zarządzenie Nr 24/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-04-01 11:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:17
23/2014

Zarządzenie Nr 23/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-03-31 11:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:16
22/2014

Zarządzenie Nr 22/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia  cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-03-28 11:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:16
21/2014

Zarządzenie Nr 21/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-03-24 11:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:15
20/2014

Zarządzenie Nr 20/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-03-20 11:16
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:14
19/2014

Zarządzenie Nr 19/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-03-20 11:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:14
18/2014

Zarządzenie Nr 18/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-03-06 11:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:13
17/2014

Zarządzenie Nr 17/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-02-28 11:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:05
16/2014

Zarządzenie Nr 16/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-02-26 11:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:04
15/2014

Zarządzenie Nr 15/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-02-25 11:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:01
14/2014

Zarządzenie Nr 14/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 lutego 2014r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-02-24 11:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:01
13/2014

Zarządzenie Nr 13/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jeje składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-02-21 11:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:00
12/2014

Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu kultury i sztuki

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-02-21 11:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 10:59
11/2014

Zarządzenie Nr 11/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-02-11 11:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 10:59
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 19:01:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.