bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
85/2016
Zarządzenie Nr 85/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 sierpnia 2016r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-24 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:42
84/2016
Zarządzenie Nr 84/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 sierpnia 2016r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-23 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:41
83/2016
Zarządzenie Nr 83/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 sierpnia 2016r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-23 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:39
82/2016
Zarządzenie Nr 82/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 sierpnia 2016r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-18 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:35
81/2016
Zarządzenie Nr 81/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 sierpnia 2016r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw strategii, rozwoju, promocji, ochrony zabytków i pozyskiwania funduszy unijnych

Treść zarządzenia i wymagania - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-18 14:39
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:33
80/2016
Zarządzenie Nr 80/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 sierpnia 2016r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Żelazków przyjętego Zarządzeniem Wójta Nr 62/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-10 14:37
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:31
79/2016
Zarządzenie Nr 79/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 sierpnia 2016r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoku sportu na terenie Gminy Żelazków w 2016 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-10 14:32
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:25
78/2016
Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2016r.


w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie pełnomocnictwa do złożenia razem z Powiatem Kaliskim wniosku o dofinansowanie projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu powiatu Kaliskiego" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalengo Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-08 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:23
77/2016
Zarządzenie Nr 77/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 02 sierpnia 2016r.


w sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-08-02 14:26
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 14:19
76/2016
Zarządzenie Nr 76/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 lipca 2016r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-28 13:36
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-05 13:29
75/2016
Zarządzenie Nr 75/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 lipca 2016r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Patrycji Macniak ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-28 15:09
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 15:09
74/2016
Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 lipca 2016r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Agnieszki Bugajnej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-28 15:07
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 15:07
73/2016
Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2016r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-27 15:01
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 15:01
72/2016
Zarządzenie Nr 72/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2016r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-27 14:58
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 14:58
71/2016
Zarządzenie Nr 71/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 lipca 2016r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-22 14:52
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 14:52
70/2016
Zarządzenie Nr 70/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 lipca 2016r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-20 14:47
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 14:47
69/2016
Zarządzenie Nr 69/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 lipca 2016r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-15 14:44
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 14:44
68/2016
Zarządzenie Nr 68/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 lipca 2016r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-14 12:07
Publikujący B. Kot - admin 2016-07-15 12:02
67/2016
Zarządzenie Nr 67/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 lipca 2016r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-12 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 15:00
66/2016
Zarządzenie Nr 66/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 lipca 2016r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania z samochodu osobowego marki Fiat Palio Weekend o nr rej. PKA 55HV wykorzystywanego dla potrzeb Urzędu Gminy Żelazków, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków, stanowiącego zalącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Żelazków nr 99/2007 z dnia 01.08.2007

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-08 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-10 14:59
65/2016
Zarządzenie Nr 65/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 lipca 2016 r.


w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-04 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 15:05
64/2016
Zarządzenie Nr 64/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 15:00
63/2016
Zarządzenie Nr 63/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Żelazków"

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 14:57
62/2016
Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo - księgowych


Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 14:54
61/2016
Zarządzenie Nr 61/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz
załączniki - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 14:53
60/2016
Zarządzenie Nr 60/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Treść zarządzenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 12:12
59/2016
Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dębem

Treść zarządzenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-29 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 12:10
58/2016
Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 12:08
57/2016
Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 12:06
56/2016
Zarządzenie Nr 56/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 czerwca 2016 r.


w sprawie określenia procedury połączenia Szkoły Podstawowej w Dębem z Publicznym Przedszkolem Samorządowym w Dębem w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębem

Treść zarządzenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-20 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-09 12:04
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 22:04:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.