bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
70/2014

Zarządzenie Nr 70/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 września 2014r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-09-17 12:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:06
69/2014

Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 września 2014r.

Na podstawie art.9 a pkt 2 ustawyz dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/246/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Żelazków oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-09-08 12:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:06
68/2014

Zarządzenie Nr 68/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 września 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-09-08 12:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:05
67/2014

Zarządzenie Nr 67/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 września 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-09-05 12:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:04
66/2014

Zarządzenie Nr 66/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza  2014r.

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-28 12:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:03
65/2014

Zarządzenie Nr 65/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-27 12:04
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:02
64/2014

Zarządzenie Nr 64/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-27 12:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:01
63/2014

Zarządzenie Nr 63/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-26 12:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:00
62/2014

Zarządzenie Nr 62/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-14 12:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 12:00
61/2014

Zarządzenie Nr 61/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 sierpnia 2014r.

w sprawie upoważnienia Pani Anety Maciak - starszego specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-12 12:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:59
60/2014

Zarządzenie Nr 60/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-12 12:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:58
59/2014

Zarządzenie Nr 59/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jeje składu osobowego w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kol. Skarszewek

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-04 11:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:57
58/2014

Zarządzenie Nr 58/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-04 11:57
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:56
57/2014

Zarządzenie Nr 57/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-07-25 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:55
56/2014

Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 lipca 2014r.

w sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-07-21 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:54
55/2014

Zarządzenie Nr 55/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla P. Magdaleny Jaromy ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-07-21 11:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:54
54/2014

Zarządzenie Nr 54/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla P. Marty Czerkawskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-07-21 11:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:53
53/2014

Zarządzenie Nr 53/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2014 rok

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-30 11:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:52
52/2014

Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej, organizację gry na instrumentach dętych, udział w przeglądach i koncertach " w 2013r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-09 11:53
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:52
51/2014

Zarządzenie Nr 51/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia miesięcznego limitu wysokości rachunków za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-09 11:53
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:51
50/2014

Zarządzenie Nr 50/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przekształcania i przesyłania wniosków z upoważnienia Wójta Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-09 11:52
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:50
49/2014

Zarządzenie Nr 49/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika do wykonywania czynności z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-09 11:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:49
48/2014

Zarządzenie Nr 48/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania zaświadczeń z upoważnienia Wójta Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-09 11:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:48
47/2014

Zarządzenie Nr 47/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2014r.

zmieniające Zarządzenie nr 11/05 Wójta Gminy Żelazków z dnia 01 kwietnia 2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-09 11:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:47
46/2014

Zarządzenie Nr 46/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-09 11:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:46
45/2014

Zarządzenie Nr 45/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-09 11:47
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:46
44/2014

Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-06 11:47
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:45
43/2014

Zarządzenie Nr 43/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego, określającego organizację i zasady funkcjonowania Urządu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-05 11:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:32
42/2014

Zarządzenie Nr 42/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 czerwca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-06-03 11:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:31
41/2014

Zarządzenie Nr 41/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-05-27 11:32
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 11:30
Wygenerowano: 26 maja 2024r. 17:30:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.