bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
68/2011

Zarządzenie Nr 68/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2009 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO netto

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-30 14:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:25
67/2011

Zarządzenie Nr 67/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2011 - 2015

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-30 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:24
66/2011

Zarządzenie Nr 66/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-30 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:23
65/2011

Zarządzenie Nr 65/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego, określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-29 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:21
64/2011

Zarządzenie Nr 64/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-27 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:20
63/2011

Zarządzenie Nr 63/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.), oraz $ 2 Uchwały Nr LI/246/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Żelazków na lata 2009 - 2011 oraz w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-08 14:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:20
62/2011

Zarządzenie Nr 62/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie powołania członków Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-05 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:19
61/2011

Zarządzenie Nr 61/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-02 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:18
60/2011

Zarządzenie Nr 60/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-12-02 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:18
59/2011

Zarządzenie Nr 59/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-11-29 14:23
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:17
58/2011

Zarządzenie Nr 58/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-11-18 14:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:15
57/2011

Zarządzenie Nr 57/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-11-18 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:14
56/2011

Zarządzenie Nr 56/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-11-16 14:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:13
55/2011

Zarządzenie Nr 55/2011
Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Żelazków wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-11-15 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:12
54/2011

Zarządzenie Nr 54/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2012-2015

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-11-14 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:12
53/2011

Zarządzenie Nr 53/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie projektu budżetu na 2012 rok.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-11-14 14:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:11
52/2011

Zarządzenie Nr 52/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonych w miejscowości Kol. Skarszewek

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-11-08 14:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:10
51/2011

Zarządzenie Nr 51/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-10-28 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:10
50/2011

Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-10-07 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:09
49/2011

Zarządzenie Nr 49/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-28 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:08
48/2011

Zarządzenie Nr 48/2011
Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 września 2011r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Żelazków wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-19 14:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:08
47/2011

Zarządzenie Nr 47/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 września 2011r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-19 14:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:06
46/2011

Zarządzenie Nr 46/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 września 2011r.

w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzieleniu dotacji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-14 14:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:06
45/2011

Zarządzenie Nr 45/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 września 2011r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2008 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-12 14:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:05
44/2011

Zarządzenie Nr 44/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2011r.

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia na terenie Gminy Żelazków Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  w 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-02 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:04
43/2011

Zarządzenie Nr 43/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2011r.

w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do wykonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolotej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-02 14:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:02
42/2011

Zarządzenie Nr 42/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 września 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-01 14:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:01
41/2011

Zarządzenie Nr 41/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011rok

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-31 14:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:01
40/2011

Zarządzenie Nr 40/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-29 14:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 14:00
39/2011

Zarządzenie Nr 39/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernatkach

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-29 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-08 13:58
Wygenerowano: 19 lipca 2024r. 00:54:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.