bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 18 
LXII/539/2024
Uchwała Nr LXII/539/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2024-2027
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:22
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 15:07
LXII/538/2024
Uchwała Nr LXII/538/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 15:05
LXII/537/2024
Uchwała Nr LXII/537/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2024 roku.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 15:04
LXII/536/2024
Uchwała Nr LXII/536/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 15:02
LXII/535/2024
Uchwała Nr LXII/535/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelaz-ków, obejmującego działkę o nr ewid. 55/5”
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:14
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 15:00
LXII/534/2024
Uchwała Nr LXII/534/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:12
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 14:59
LXII/533/2024
Uchwała Nr LXII/533/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 14:57
LXII/532/2024
Uchwała Nr LXII/532/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/526/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:08
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 14:55
LXII/531/2024
Uchwała Nr LXII/531/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2024 roku
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:06
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 14:49
LXII/530/2024
Uchwała Nr LXII/530/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie petycji mieszkańców sołectwa Zborów i Góry Zborowskie oraz pozostałych miejscowości leżących przy drodze gminnej 4725 P
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-03-26 14:04
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-19 14:45
LXI/529/2024
Uchwała Nr LXI/529/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2024-2027
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 15:12
LXI/528/2024
Uchwała Nr LXI/528/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 15:11
LXI/527/2024
Uchwała Nr LXI/527/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 15:10
LXI/526/2024
Uchwała Nr LXI/526/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 15:08
LXI/525/2024
Uchwała Nr LXI/525/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zaniechania inwestycji
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 15:06
LXI/524/2024
Uchwała Nr LXI/524/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 15:03
LXI/523/2024
Uchwała Nr LXI/523/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 15:02
LXI/522/2024
Uchwała Nr LXI/522/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2024 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 14:55
LXI/521/2024
Uchwała Nr LXI/521/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LX/514/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 14:53
LXI/520/2024
Uchwała Nr LXI/520/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie w sprawie skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego gminy
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-02-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 14:48
LX/519/2024
Uchwała Nr LX/519/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2024-2027
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-01-30 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:21
LX/518/2024
Uchwała Nr LX/518/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-01-30 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:19
LX/517/2024
Uchwała Nr LX/517/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II”

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-01-30 14:14
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:18
LX/516/2024
Uchwała Nr LX/516/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2024 roku.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-01-30 14:12
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:14
LX/515/2024
Uchwała Nr LX/515/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III " dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-01-30 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:11
LX/514/2024
Uchwała Nr LX/514/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Żelazków oraz diet sołtysów

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-01-30 14:08
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:09
LX/513/2024
Uchwała Nr LX/513/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-01-30 14:06
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 12:07
LX/512/2024
Uchwała Nr LX/512/2024
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu gruntu stanowiącego część działki nr 220/10 w m. Żelazków, będącej własnością Gminy Żelazków.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2024-01-30 14:04
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-14 11:47
LIX/511/2023
Uchwała Nr LIX/511/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-12-19 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-03 12:08
LIX/510/2023
Uchwała Nr LIX/510/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2024-2027.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-12-19 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-03 12:07
Wygenerowano: 30 maja 2024r. 00:24:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.