bip.gov.pl
Informacja dot. sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania

I N F O R M A C J A


W związku ze zbliżającymi się wyborami do organów samorządu terytorialnego wyznaczonego na dzień 21 listopada 2010r., informujemy o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pilęgnacyjny, a także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolnośąci do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów lub osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego „pełnomocnictwem do głosowania.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców tej samej gminie, co
udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Wykluczone jest by pełnomocnikami byli mężowie zaufania, kandydaci na radnego, wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz osoby wchodzące w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. .
Można być pełnomocnikiem najwyżej dwóch osób pod warunkiem, że jedną z nich jest ktoś z bliskiej rodziny lub osoba, którą pełnomocnik prawnie się opiekuje.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem ( burmistrzem, prezydentem miasta )
lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta ( burmistrza,
prezydenta miasta ) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta ) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców,
najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów .

Do wniosku załącza się :

1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu  niepełnosprawności
2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem


Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania – przez złożenie
stosownego oświadczenia najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów lub doręczenie takiego
oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Również w drugiej turze wyborca z niepełnosprawnością będzie mógł zagłosować z pomocą pełnomocnika wyborczego. Wnioski będzie można składać do 25 listopada 2010r.

Jednocześnie informujemy, że spis wyborców będzie udostępniony do wglądu na pisemny wniosek złożony w tut. Urzędzie Gminy – Biuro Ewidencji Ludności , I piętro pok. Nr 14 w dniach od 08.11.2010r. do 12.11.2010r. w godz. od 8.00.do 15.00 .

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków – Ewidencja Ludności, I piętro, pokój 14 tel. 62 769-10-41, 62 75 218 54.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2010-10-21
Publikujący -
Wygenerowano: 26 maja 2024r. 17:21:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.