bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2024-04-09
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-12 13:53
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2024-04-09
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-12 13:49
ROZKŁAD JAZDY
TRANSPORT WYBORCÓW DO LOKALU WYBORCZEGO
W DNIU 07.04.2024 R
.

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Wawrzyniak2024-03-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-27 11:59
Modyfikacja B. Kot - admin 2024-03-28 12:28
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 26 marca 2024 r.

o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców GMINNA PRAWICA i unieważnieniu zarejestrowanej listy w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach do Rady Gminy Żelazkw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-27 11:52
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 26 marca 2024 r.

o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców GMINNA PRAWICA i unieważnieniu zarejestrowanej listy w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Rady Gminy Żelazkw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-27 11:50
Uchwała nr 24/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy nr 11 kandydatów na radnych nazwiska kandydata oraz unieważnienia rejestracji listy w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach do Rady Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-27 11:45
Uchwała nr 23/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy nr 11 kandydatów na radnych nazwiska kandydata oraz unieważnienia rejestracji listy w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Rady Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-27 11:21
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu
z dnia 14 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Wawrzyniak2024-03-14
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-26 15:39
OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu
z dnia 20 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kaliskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPowiatowa Komisja Wyborcza2024-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-26 15:34
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 20 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-25 15:34
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 20 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-25 15:26
POSTANOWIENIE NR 369/2024
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść postanowienia - otwórz
Załączniki do postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2024-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-19 10:31
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 15 marca 2024 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-15 15:46
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 15 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-15 15:43
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 14 marca 2024 r.
 
Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie, wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W terminie do dnia 14 marca 2024 r. zgłoszono tylko jednego kandydata na wójta. 

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na wójta Gminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie przyjmuje w swojej siedzibie:
w Urzędzie Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków
do dnia 19 marca 2024 r. do godziny 16.00


Dyżury: 15, 18 marca 2024 r. w godzinach 7.30 – 15.30
19 marca 2024 r. w godzinach 7.30 – 16.00


Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-14
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-14 16:07
KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 14 marca 2024 r.

o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-14
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-14 11:38
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 11 marca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Żelazków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Kaliszu I informuje, co następuje:
§ 1
W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8.
§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2024-03-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-12 11:44
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:27
UCHWAŁA NR 16/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:24
UCHWAŁA NR 15/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:22
UCHWAŁA NR 14/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNA PRAWICA w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:19
UCHWAŁA NR 13/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:17
UCHWAŁA NR 12/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 13 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:15
UCHWAŁA NR 11/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:13
UCHWAŁA NR 10/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:11
UCHWAŁA NR 9/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:10
UCHWAŁA NR 8/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:08
UCHWAŁA NR 7/2024
Gminnej Komisji Wyborczej
w Żelazkowie z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:05
UCHWAŁA NR 6/2024
Gminnej Komisji Wyborczej
w Żelazkowie z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:03
UCHWAŁA NR 5/2024
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWIUSZA JAKUBOWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2024-03-05
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 17:01
Wygenerowano: 24 kwietnia 2024r. 20:47:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.