bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 9 
LI/250/2010

Uchwała Nr LI/250/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-11-10 12:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 12:18
LI/249/2010

Uchwała Nr LI/249/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-11-10 12:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 12:17
LI/248/2010

Uchwała Nr LI/248/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na usługi kanalizacyjno - wodociągowe świadczone przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. w Żelazkowie na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-11-10 12:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 12:10
LI/247/2010

Uchwała Nr LI/247/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/211/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-11-10 12:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 12:09
LI/246/2010

Uchwała Nr LI/246/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Żelazków na lata 2009- 2011 oraz w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-11-10 12:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 12:08
L/245/2010

Uchwała Nr L/245/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 września 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-09-29 12:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 12:00
L/244/2010

Uchwała Nr   L/244/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 września 2010r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz Gminą Opatówek o wspólnej realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin - Zduny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyinego na lata 2007 - 2013

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-09-29 12:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 11:59
L/243/2010

Uchwała Nr  L/243/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Żelazków pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa Drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin - Zduny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-09-29 12:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 11:59
L/242/2010

Uchwała Nr  L/242/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz Gminą Opatówek o wspólnej realizacji zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin - Zduny" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-09-29 12:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 11:58
XLIX/241/2010

Uchwała Nr  XLIX/241/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-08-30 11:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 11:57
XLIX/240/2010

Uchwała Nr  XLIX/240/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2007r. w sprawie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Żelazków na lata 2008-2010 zmienionej uchwałą Nr XXV/154/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2008r. oraz uchwałą Nr XLI/214/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2009r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-08-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 11:55
XLIX/239/2010

Uchwała Nr  XLIX/239/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/211/2009 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-08-30 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 11:53
XLIX/238/2010

Uchwała Nr  XLIX/238/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane za przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-08-30 11:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 11:51
XLIX/237/2010

Uchwała Nr  XLIX/237/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/2009 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wyskości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-08-30 09:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:12
XLVIII/236/2010

Uchwała Nr  XLVIII/236/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 09:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:09
XLVIII/235/2010

Uchwała Nr  XLVIII/235/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/211/2009 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 09:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:08
XLVIII/234/2010

Uchwała Nr  XLVIII/234/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Żelazków pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 09:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:06
XLVIII/233/2010

Uchwała Nr  XLVIII/233/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Żelazków oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 09:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:04
XLVIII/232/2010

Uchwała Nr  XLVIII//232/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zborów

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 09:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:03
XLVIII/231/2010

Uchwała Nr  XLVIII/231/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie: uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 09:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:02
XLVIII/230/2010

Uchwała Nr  XLVIII/230/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kokaninie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 09:04
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:01
XLVIII/229/2010

Uchwała Nr  XLVIII/229/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie założenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kokaninie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 09:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 09:00
XLVI/228/2010

Uchwała Nr  XLVI/228/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-05-27 09:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:58
XLVI/227/2010

Uchwała Nr  XLVI/227/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odbudowy Miejscowości Kokanin"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-05-27 08:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:57
XLVI/226/2010

Uchwała Nr XLVI/226/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Złotniki Małe"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-05-27 08:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:56
XLVI/225/2010

Uchwała Nr  XLVI/225/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Goliszew"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-05-27 08:57
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:55
XLV/224/2010

Uchwała Nr XLV/224/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-04-29 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:53
XLV/223/2010

Uchwała Nr  XLV/223/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-04-29 08:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:52
XLIII/222/2010

Uchwała Nr XLIII/222/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-03-31 08:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:51
XLIII/221/2010

Uchwała Nr  XLIII/221/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-03-31 08:52
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:49
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 12:36:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.