bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 12 
XXXVII/357/2018
Uchwała Nr XXXVII/357/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:59
XXXVII/356/2018
Uchwała Nr XXXVII/356/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:58
XXXVII/355/2018
Uchwała Nr XXXVII/355/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:56
XXXVII/354/2018
Uchwała Nr XXXVII/354/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Żelazków"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:54
XXXVII/353/2018
Uchwała Nr XXXVII/353/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:52
XXXVII/352/2018
Uchwała Nr XXXVII/352/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-08-08 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:49
XXXVI/351/2018
Uchwała Nr XXXVI/351/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 17:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:46
XXXVI/350/2018
Uchwała Nr XXXVI/350/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie odwołanie Skarbnika Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:44
XXXVI/349/2018
Uchwała Nr XXXVI/349/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018- 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:42
XXXVI/348/2018
Uchwała Nr XXXVI/348/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:45
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:41
XXXVI/347/2018
Uchwała Nr XXXVI/347/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:39
XXXVI/346/2018
Uchwała Nr XXXVI/346/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:37
XXXVI/345/2018
Uchwała Nr XXXVI/345/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:34
XXXVI/344/2018
Uchwała Nr XXXVI/344/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:32
XXXVI/343/2018
Uchwała Nr XXXVI/343/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żelazków za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:28
XXXVI/342/2018
Uchwała Nr XXXVI/342/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:23
XXXVI/341/2018
Uchwała Nr XXXVI/341/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:20
XXXVI/340/2018
Uchwała Nr XXXVI/340/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:17
XXXV/339/2018
Uchwała Nr XXXV/339/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 17:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:14
XXXV/338/2018
Uchwała Nr XXXV/338/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 17:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:12
XXXV/337/2018
Uchwała Nr XXXV/337/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 17:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:10
XXXV/336/2018
Uchwała Nr XXXV/336/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 17:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:08
XXXV/335/2018
Uchwała Nr XXXV/335/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:05
XXXV/334/2018
Uchwała Nr XXXV/334/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:04
XXXV/333/2018
Uchwała Nr XXXV/333/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 14:03
XXXV/332/2018
Uchwała Nr XXXV/332/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 223/3 i 223/8 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:58
XXXV/331/2018
Uchwała Nr XXXV/331/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej uchwałą  Nr XXIII/217/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy przydowmowych oczyszczalni ścieków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:53
XXXV/330/2018
Uchwała Nr XXXV/330/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:42
XXXV/329/2018
Uchwała Nr XXXV/329/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwacyjno - budowlanych do kościołów parafialnych w Kokaninie, Dębe, Tykadłowie i Goliszewie ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:39
XXXV/328/2018
Uchwała Nr XXXV/328/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:36
Wygenerowano: 14 listopada 2018r. 04:06:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.