bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 11 
XXXI/306/2018
Uchwała Nr XXXI/306/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 14:05
XXXI/305/2018
Uchwała Nr XXXI/305/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:45
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 14:02
XXXI/304/2018
Uchwała Nr XXXI/304/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/293/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:43
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 14:00
XXXI/303/2018
Uchwała Nr XXXI/303/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Żelazków oraz przeprowadzeniu konsultacji

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 13:03
XXXI/302/2018
Uchwała Nr XXXI/302/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelazków dotyczących włączenia do terytorium Gminy Żelazków terenów Gminy Kalisz

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 13:01
XXXI/301/2018
Uchwała Nr XXXI/301/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:58
XXXI/300/2018
Uchwała Nr XXXI/300/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie skargi Pani Żanety Maca na opieszałość i nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:55
XXXI/299/2018
Uchwała Nr XXXI/299/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:51
XXXI/298/2018
Uchwała Nr XXXI/298/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:49
XXXI/297/2018
Uchwała Nr XXXI/297/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:47
XXXI/296/2018
Uchwała Nr XXXI/296/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkolu i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-01-30 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-06 12:45
XXX/295/2017
Uchwała Nr XXX/295/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-12-20 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:53
XXX/294/2017
Uchwała Nr XXX/294/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-12-20 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:51
XXX/293/2017
Uchwała Nr XXX/293/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-12-20 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:48
XXX/292/2017
Uchwała Nr XXX/292/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-12-20 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:44
XXX/291/2017
Uchwała Nr XXX/291/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-12-20 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:40
XXX/290/2017
Uchwała Nr XXX/290/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kaliskiemu na realizacje zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szdek w części dotyczącej Gminy Żelazków" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-12-20 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:38
XXX/289/2017
Uchwała Nr XXX/289/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/276/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 22.11.2017r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Żelazkow na lata 2017-2023"

Treść uchwały - otwórz
Program - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-12-20 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:31
XXX/288/2017
Uchwała Nr XXX/288/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazkow na 2018r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-12-20 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:28
XXIX/287/2017
Uchwała Nr XXIX/287/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 16:22
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:22
XXIX/286/2017
Uchwała Nr XXIX/286/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:20
XXIX/285/2017
Uchwała Nr XXIX/285/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 16:18
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:18
XXIX/284/2017
Uchwała Nr XXIX/284/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2018r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 13:00
XXIX/283/2017
Uchwała Nr XXIX/283/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf na usługi kanalizacyjno - wodociągowe świadczone przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. w Żelazkowie na terenie Gminy Źelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 12:56
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 12:57
XXIX/282/2017
Uchwała Nr XXIX/282/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego do kościoła parafialnego w Dębe według istniejącego wzoru

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 15:52
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 12:52
XXIX/281/2017
Uchwała Nr XXIX/281/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/174/2016 Rady Gminy Żelazkow z dnia 26 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XVII/91/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazkow - wieś Dębe" zmienioną Uchwałą Nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Żelazkow z dnia 26 lipca 2017r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 12:46
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-08 12:46
XXIX/280/2017
Uchwała Nr XXIX/280/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/258/2017 Rady Gminy Żelazkow z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyŻelazków, obejmującej teren działek nr 78/4, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-28 15:16
XXIX/279/2017
Uchwała Nr XXIX/279/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 159/2, 159/6, 160/8, 160/5 oraz części działek nr 160/10, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-28 15:11
XXIX/278/2017
Uchwała Nr XXIX/278/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/99 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2005 roku, uchwałą Nr XXXIX/200/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 listopada 2009 roku, uchwałą Nr XXXVI/186/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013 roku, uchwałą Nr XL/213/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013 roku, uchwałą Nr XLVIII/253/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr LII/281/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2014 roku oraz uchwałą Nr LV/290/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 września 2014 roku

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-28 15:06
XXIX/277/2017
Uchwała Nr XXIX/277/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego jego najemcy położonego w budynku nr 3 w miejscowości Tykadłów, oznaczonego nr 2, stanowiącego własność Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-11-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-28 14:52
Wygenerowano: 21 marca 2018r. 13:51:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.