bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 13 
XXXVI/345/2018
Uchwała Nr XXXVI/345/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:34
XXXVI/344/2018
Uchwała Nr XXXVI/344/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:32
XXXVI/343/2018
Uchwała Nr XXXVI/343/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żelazków za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:28
XXXVI/342/2018
Uchwała Nr XXXVI/342/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:23
XXXVI/341/2018
Uchwała Nr XXXVI/341/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:20
XXXVI/340/2018
Uchwała Nr XXXVI/340/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-28 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:17
XXXV/339/2018
Uchwała Nr XXXV/339/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 17:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:14
XXXV/338/2018
Uchwała Nr XXXV/338/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 17:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:12
XXXV/337/2018
Uchwała Nr XXXV/337/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 17:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:10
XXXV/336/2018
Uchwała Nr XXXV/336/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2017 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 17:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:08
XXXV/335/2018
Uchwała Nr XXXV/335/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:05
XXXV/334/2018
Uchwała Nr XXXV/334/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 14:04
XXXV/333/2018
Uchwała Nr XXXV/333/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 14:03
XXXV/332/2018
Uchwała Nr XXXV/332/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 223/3 i 223/8 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:58
XXXV/331/2018
Uchwała Nr XXXV/331/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej uchwałą  Nr XXIII/217/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy przydowmowych oczyszczalni ścieków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:53
XXXV/330/2018
Uchwała Nr XXXV/330/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:42
XXXV/329/2018
Uchwała Nr XXXV/329/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwacyjno - budowlanych do kościołów parafialnych w Kokaninie, Dębe, Tykadłowie i Goliszewie ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:39
XXXV/328/2018
Uchwała Nr XXXV/328/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:36
XXXV/327/2018
Uchwała Nr XXXV/327/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:33
XXXV/326/2018
Uchwała Nr XXXV/326/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-06-07 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-05 13:30
XXXIV/325/2018
Uchwała Nr XXXIV/325/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 02 maja 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-05-02 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-06-07 10:26
XXXIV/324/2018
Uchwała Nr XXXIV/324/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 02 maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-05-02 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-06-07 10:24
XXXIII/323/2018
Uchwała Nr XXXIII/323/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:55
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:40
XXXIII/322/2018
Uchwała Nr XXXIII/322/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:50
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:39
XXXIII/321/2018
Uchwała Nr XXXIII/321/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek w części dotyczącej Gminy Żelazków" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019"

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:48
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:37
XXXIII/320/2018
Uchwała Nr XXXIII/320/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:33
XXXIII/319/2018
Uchwała Nr XXXIII/319/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/298/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:32
XXXIII/318/2018
Uchwała Nr XXXIII/318/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXII/309/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:29
XXXIII//317/2018
Uchwała Nr XXXIII/317/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego jego najemcy położonego w budynku nr 3 w miejscowości Tykadłów, oznaczonego nr 2, stanowiącego własność Gminy Żelazków, zmienionej uchwałą Nr XXIX/277/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 listopada 2017r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:26
XXXIII/316/2018
Uchwała Nr XXXIII/316/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 2, zmienionej uchwałą Nr XXV/245/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 czerwca 2017r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-03-27 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-06 13:22
Wygenerowano: 21 stycznia 2022r. 06:48:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.