bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
DECYZJE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. odwołania Katarzyny i Rafała Wejchert oraz Tomasza Michalskiego i Barbary Michalskiej od cecyzji Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 stycznia 2021 r., znak: GP.6733.17.2020 orzeka utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję w całości

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2021-04-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-04-20 10:47
DECYZJA
w sprawie zmiany decyzji Starosty Kaliskiego
znak GM.6821.17.2019

zmieniam decyzję Starosty Kaliskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak GM.6821.17.2019 dotyczącą punktu 2

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2020-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2021-02-05 13:16
DECYZJA
w sprawie zmiany decyzji Starosty Kaliskiego
znak GM.6821.18.2019

zmieniam decyzję Starosty Kaliskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak GM.6821.18.2019 dotyczącą punktu 2

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2020-11-18
Publikujący B. Kot - admin 2021-02-05 13:12
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej fragment obrębu geodezyjnego Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2020-12-22
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-22 10:14
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Kokanin, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2020-12-22
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-22 10:10
OBWIESZCZENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 listopada 2020 r. odwołania stron z dnia 07 października 2020 r. od decyzji Wójta Gminy Żelazków znak GP.6733.13.2020 z dnia 21.09.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego orzeka utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2020-11-23
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-09 13:45
OBWIESZCZENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 grudnia 2020 r. odwołania stron z dnia 21 października 2020 r. od decyzji Wójta Gminy Żelazków znakGP.6733.14.2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego orzeka utrzymać w mocy w całości zaskarżoną decyzję

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2020-12-02
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-09 13:38
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Kalisza

o wydaniu w dniu 31.08.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej w Kaliszu"

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2020-09-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-14 13:14
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 13/14 obręb geodezyjny Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2020-07-08
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-08 13:13
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 252/1 i 252/9 oraz części działki nr 252/8 obręb Russów, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2020-01-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-07 12:44
OBWIESZCZENIE

Minister Rozwoju zawiadamia, że Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał decyzję z dnia 16 października 2019r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku w m. Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2020-01-02
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-02 10:55
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 78/5, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 228/7, 228/8, obręb Pólko, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Studium Pólko - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-11-14
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-14 13:59
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren części działki nr 443/33, obręb geodezyjny Żelazków, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-11-07
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-13 12:25
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 13/14, obręb geodezyjny Kolonia Skarszewek, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-13 12:22
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 252/1, 252/9, obręb geodezyjny Russów oraz części działki nr 252/8, obręb geodezyjny Russów, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-13 12:06
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 13/14, obręb Kolonia Skarszewek, gm. Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-13 12:01
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 443/33, obręb Żelazków, gm. Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-13 11:57
OBWIESZCZENIE
Marszałaka Województwa Wielkopolsiego

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologoczno - inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów - Adamów", że z powodu oczekiwania na opinię wójtów, burmistrza oraz prezydenta miasta, sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w piśmie tutejszego Organu.
W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 25 listopada 2019r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2019-09-24
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-29 11:18
DECYZJA
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

 
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 kwietnia 2019 r. odwołnia Daniela Nowosielskiego od decyzji znak GP.67.22.3.2019 z dnia 05.02.2019 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego orzeka utrzymać w mocy w całości zaskarżoną decyzję

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-04-08
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-30 12:58
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2019 r. wydana została decyzja nr 40.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku produkcyjno - biurowo - socjalnego (produkcja piwa), siedmiu silosów (silosy na zboże, młóto i pośredniczące do piwa) i tankofermentatorów - w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr 104/4 i 102/4 (obręb 0012 Kokanin) w m. Kokanin, gm. Żelazków

treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2019-01-18
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-18 13:56
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 294/1 i nr 294/2 oraz części działek nr 297/17, 297/30 i 298 obręb Kokanin, gmina Żelazków - część A

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-07
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-08 12:57
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1 obręb geodezyjny Dębe

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-20 09:53
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-20 09:32
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 294/1, 294/2 obręb geodezyjny Kokanin oraz części działek nr 297/17, 297/30 i 298 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2018-09-06
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-06 15:29
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

orzekam zatwierdzić "Dodatek do projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin", zwany dalej "Dodatkiem do projektu"

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-08-08
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-10 12:29
OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania od decyzji o zwolnienie na realizację inwestycji drogowej

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2018-07-27
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-14 12:07
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
zawiadamiam strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. "Dodatek do projektu robót geologicznych  dla portrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin" - że ze względu na postępowanie wyjaśniające - przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie. Jednocześnie wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 24 sierpnia 2018r.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-07-24
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-27 13:18
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
zawiadamiam, że dnia 6 lipca 2018r. została wydana decyzja nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 293+800 do km ok. 294+000 w m. Kolonia Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2018-07-09
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-16 10:36
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
zawiadamiam, że dnia 6 lipca 2018r. została wydana decyzja nr 15/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 291+500 do km ok. 291+922 w m. Russów

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2018-07-09
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-16 10:27
ZAWIADOMIENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
o wydaniu decyzji nr 14/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 294+888 do km ok. 295+337 w m. Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2018-07-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-16 09:00
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 24 stycznia 2022r. 12:42:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.