bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 9 
XXXV/269/2021
Uchwała Nr XXXV/269/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:19
XXXV/268/2021
Uchwała Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:17
XXXV/267/2021
Uchwała Nr XXXV/267/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:15
XXXV/266/2021
Uchwała Nr XXXV/266/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:13
XXXV/265/2021
Uchwała Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:11
XXXV/264/2021
Uchwała Nr XXXV/264/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:10
XXXV/263/2021
Uchwała Nr XXXV/263/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/257/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:08
XXXV/262/2021
Uchwała Nr XXXV/262/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:06
XXXV/261/2021
Uchwała Nr XXXV/261/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:04
XXXV/260/2021
Uchwała Nr XXXV/260/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:02
XXXIV/259/2021
Uchwała Nr XXXIV/259/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-07 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:33
XXXIV/258/2021
Uchwała Nr XXXIV/258/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-07 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:30
XXXIV/257/2021
Uchwała Nr XXXIV/257/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 grudnia 2021r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-07 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:28
XXXIV/256/2021
Uchwała Nr XXXIV/256/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 grudnia 2021r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-07 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:23
XXXIV/255/2021
Uchwała Nr XXXIV/255/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 grudnia 2021r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żelazków na lata 2022 - 2024
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-07 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:21
XXXIII/254/2021
Uchwała Nr XXXIII/254/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-11-17 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:18
XXXIII/253/2021
Uchwała Nr XXXIII/253/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2021r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-11-17 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:16
XXXIII/252/2021
Uchwała Nr XXXIII/252/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2021r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-11-17 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:13
XXXIII/251/2021
Uchwała Nr XXXIII/251/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2021r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2022 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-11-17 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:11
XXXIII/250/2021
Uchwała Nr XXXIII/250/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2021r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-11-17 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:08
XXXII/249/2021
Uchwała Nr XXXII/249/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-10-26 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:07
XXXII/248/2021
Uchwała Nr XXXII/248/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2021r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-10-26 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:04
XXXII/247/2021
Uchwała Nr XXXII/247/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2021r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-10-26 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 12:01
XXXI/246/2021
Uchwała Nr XXXI/246/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-09-16 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 11:58
XXXI/245/2021
Uchwała Nr XXXI/245/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 2021r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-09-16 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 11:56
XXXI/244/2021
Uchwała Nr XXXI/244/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 2021r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/241/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę numer 198/19 w m. Russów
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-09-16 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-22 11:54
XXX/243/2021
Uchwała Nr XXX/243/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 sierpnia 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-08-17 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-09 14:58
XXX/242/2021
Uchwała Nr XXX/242/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 sierpnia 2021r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-08-17 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-09 14:57
XXX/241/2021
Uchwała Nr XXX/241/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 sierpnia 2021r.

w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę numer 198/19 w m. Russów
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-08-17 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-09 14:55
XXX/240/2021
Uchwała Nr XXX/240/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 17 sierpnia 2021r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-08-17 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-09 14:51
Wygenerowano: 28 stycznia 2022r. 18:23:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.