bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
V/38/2019
Uchwała Nr V/38//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie skargi Pana Leszka Kędzi na działalność sołtysa sołectwa Zborów, Góry Zborowskie - Wiesława Kędzi
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 10:09
V/37/2019
Uchwała Nr V/37//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie skargi Pana Marka Swędrowskiego na działalność Wójta Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 10:07
V/36/2019
Uchwała Nr V/36//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 10:06
V/35/2019
Uchwała Nr V/35//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 10:04
V/34/2019
Uchwała Nr V/34//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 10:02
V/33/2019
Uchwała Nr V/33//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 443/33 obręb Żelazków, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 10:01
V/32/2019
Uchwała Nr V/32//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren część działki nr 443/33 obręb geodezyjny Żelazków, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 09:56
Modyfikacja B. Kot - admin 2019-04-24 09:57
V/31/2019
Uchwała Nr V/31//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 09:53
V/30/2019
Uchwała Nr V/30//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazkóww 2019 roku
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 09:45
V/29/2019
Uchwała Nr V/29//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żelazków na lata 2019 - 2021
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-03-27 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-24 09:43
IV/28/2019
Uchwała Nr IV/28//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 lutego 2019r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-02-14 16:03
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-27 12:54
III/27/2018
Uchwała Nr III/27//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów, Budżetu, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-27 10:50
III/2018
Uchwała Nr III/26//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Poznaniu o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-27 10:48
III/25/2018
Uchwała Nr III/25//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-27 10:42
III/24/2018
Uchwała Nr III/24//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-27 10:41
Modyfikacja B. Kot - admin 2019-03-13 12:29
III/23/2018
Uchwała Nr III/23//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-27 10:39
III/22/2018
Uchwała Nr III/22//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-27 10:37
III/21/2018
Uchwała Nr III/21//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie zgłoszenia sołectw do programu: "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 14:48
III/20/2018
Uchwała Nr III/20//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2019 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 14:46
III/19/2018
Uchwała Nr III/19//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 14:12
III/18/2018
Uchwała Nr III/18//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posilku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019  -2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 14:08
III/17/2018
Uchwała Nr III/17//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-28 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:58
II/16/2018
Uchwała Nr II/16//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-04 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:50
II/15/2018
Uchwała Nr II/15//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-04 15:55
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:49
II/14/2018
Uchwała Nr II/14//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-04 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:45
II/13/2018
Uchwała Nr II/13//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów, członków komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-04 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:43
II/12/2018
Uchwała Nr II/12//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-04 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:40
II/11/2018
Uchwała Nr II/11//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie obniżenia śrdeniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2019 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-04 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:39
II/10/2018
Uchwała Nr II/10//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.11.2018r. KN-VII.142.49.2018.1
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-04 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:36
II/9/2018
Uchwała Nr II/9//2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 grudnia 2018r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 6 listopada 2018 r., Nr RDFP.0964/2018
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-12-04 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-01 13:29
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 13:52:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.