bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 12 
XLV/340/2022
Uchwała Nr XLV/340/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:41
XLV/339/2022
Uchwała Nr XLV/339/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:39
XLV/338/2022
Uchwała Nr XLV/338/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:37
XLV/337/2022
Uchwała Nr XLV/337/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:35
XLV/336/2022
Uchwała Nr XLV/336/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie" oraz nadania mu statutu
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:33
XLV/335/2022
Uchwała Nr XLV/335/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzania „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków” dotyczącej działki 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:30
XLV/334/2022
Uchwała Nr XLV/334/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:29
XLV/333/2022
Uchwała Nr XLV/333/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:27
XLV/332/2022
Uchwała Nr XLV/332/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022r.

 
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-11-16 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:13
XLIV/331/2022
Uchwała Nr XLIV/331/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-19 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:10
XLIV/330/2022
Uchwała Nr XLIV/330/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelazkowie
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-19 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:08
XLIV/329/2022
Uchwała Nr XLIV/329/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022r.

 
intencyjna w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego"
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-19 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:07
XLIV/328/2022
Uchwała Nr XLIV/328/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu gruntu, o powierzchni 13,9 m2, stanowiącego część działki nr 179/2 w m. Skarszew, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-19 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:06
XLIV/327/2022
Uchwała Nr XLIV/327/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 października 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu gruntu, o powierzchni 40 m2, stanowiącego część działki nr 195/10 w m.Dębe, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-19 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:04
XLIII/326/2022
Uchwała Nr XLIII/326/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2022r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-05 15:21
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-12 15:13
XLIII/325/2022
Uchwała Nr XLIII/325/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-05 15:19
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-12 15:11
XLIII/324/2022
Uchwała Nr XLIII/324/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2022r.

 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Żelazków instrumentem płatniczym
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-05 15:17
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-12 15:09
XLIII/323/2022
Uchwała Nr XLIII/323/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2022r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków oraz zmiany statutu w zakresie likwidacji filii

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-05 15:06
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-12 14:58
XLIII/322/2022
Uchwała Nr XLIII/322/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 48,00m² , usytuowanego na działce nr 443/28 w m. Żelazków, budynek nr 109, przeznaczonego na punkt apteczny, stanowiącego własność Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-10-05 15:01
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-12 14:53
XLII/321/2022
Uchwała Nr XLII/321/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:33
XLII/320/2022
Uchwała Nr XLII/320/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:31
XLII/319/2022
Uchwała Nr XLII/319/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie zaniechania inwestycji

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:29
XLII/318/2022
Uchwała Nr XLII/318/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:27
XLII/317/2022
Uchwała Nr XLII/317/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany uchwały XXXIV/251/01 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków”.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:25
XLII/316/2022
Uchwała Nr XLII/316/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 268/28 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:22
XLII/315/2022
Uchwała Nr XLII/315/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych studentów z terenu Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:20
XLII/314/2022
Uchwała Nr XLII/314/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Żelazków lub uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:17
XLII/313/2022
Uchwała Nr XLII/313/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022r.


 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Żelazków nieruchomości oznaczonej nr działki 82/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Borków Stary
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-09-02 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-15 09:14
XLI/312/2022
Uchwała Nr XLI/312/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 lipca 2022r.


 
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich robót budowlanych przy kościołach parafialnych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-07-29 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-26 12:52
XLI/311/2022
Uchwała Nr XLI/311/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 lipca 2022r.


 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-07-29 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-26 12:50
Wygenerowano: 01 grudnia 2022r. 19:07:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.