bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 16 
LVI/466/2023
Uchwała Nr LVI/466/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-09-25 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-09 12:05
LVI/465/2023
Uchwała Nr LVI/465/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-09-25 14:14
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-09 12:02
LVI/464/2023
Uchwała Nr LVI/464/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIV/447/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lipca 2023r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-09-25 14:12
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-09 11:59
LVI/463/2023
Uchwała Nr LVI/463/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-09-25 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-09 11:56
LVI/462/2023
Uchwała Nr LVI/462/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję od 2024 do 2027 oraz ustalenia zasad głosowania
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-09-25 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-09 11:53
LV/461/2023
Uchwała Nr LV/461/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-08-28 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-13 13:17
LV/460/2023
Uchwała Nr LV/460/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-08-28 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-13 13:16
LV/459/2023
Uchwała Nr LV/459/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2024 – 2027 z obszaru Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-08-28 14:13
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-13 13:14
LV/458/2023
Uchwała Nr LV/458/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Gmin powiatu kaliskiego
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-08-28 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-13 13:13
LV/457/2023
Uchwała Nr LV/457/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelazków na lata 2023-2027”
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-08-28 14:08
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-13 13:11
LV/456/2023
Uchwała Nr LV/456/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-08-28 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-13 13:09
LIV/455/2023
Uchwała Nr LIV/455/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-29 13:20
LIV/454/2023
Uchwała Nr LIV/454/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:22
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-29 13:19
LIV/453/2023
Uchwała Nr LIV/453/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-28 14:03
LIV/452/2023
Uchwała Nr LIV/452/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-28 14:02
LIV/451/2023
Uchwała Nr LIV/451/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Komunalny Związek Transportu Publicznego"
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-28 13:57
LIV/450/2023
Uchwała Nr LIV/450/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 4600 m 2 stanowiącego działkę nr 83 w m. Dębe , będącego własnością Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:14
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-28 13:55
LIV/449/2023
Uchwała Nr LIV/449/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:12
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-28 13:51
LIV/448/2023
Uchwała Nr LIV/448/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-28 13:49
LIV/447/2023
Uchwała Nr LIV/447/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:08
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-28 13:47
LIV/446/2023
Uchwała Nr LIV/446/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 i efektów jego realizacji
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-07-27 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-28 13:45
LIII/445/2023
Uchwała Nr LIII/445/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:26
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:54
LIII/444/2023
Uchwała Nr LIII/444/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2022 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:51
LIII/443/2023
Uchwała Nr LIII/443/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków wotum zaufania
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:22
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:49
LIII/442/2023
Uchwała Nr LIII/442/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:47
LIII/441/2023
Uchwała Nr LIII/441/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:45
LIII/440/2023
Uchwała Nr LIII/440/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotniki Wielkie na lata 2023 -2030
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:16
LIII/439/2023
Uchwała Nr LIII/439/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotniki Małe na lata 2023 -2030
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:14
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:12
LIII/438/2023
Uchwała Nr LIII/438/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:12
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:10
LIII/437/2023
Uchwała Nr LIII/437/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2023 r.

uchylająca uchwałę Nr LII/433/2023 Rady Gminy Żelazów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-06-29 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-11 10:07
Wygenerowano: 29 listopada 2023r. 20:51:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.