bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
VIII/71/2019
Uchwała Nr VIII/71/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:18
VIII/70/2019
Uchwała Nr VIII/70/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:16
VIII/69/2019
Uchwała Nr VIII/69/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 06:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:11
VIII/68/2019
Uchwała Nr VIII/68/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:09
VIII/67/2019
Uchwała Nr VIII/67/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 11:07
VIII/66/2019
Uchwała Nr VIII/66/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Zakup pulsacyjnej instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowościach Skarszew i Russów
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:48
VIII/65/2019
Uchwała Nr VIII/65/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:44
VIII/64/2019
Uchwała Nr VIII/64/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencje 2020 - 2023, nie spełniających wymagań formalnych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:37
VIII/63/2019
Uchwała Nr VIII/63/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie przystąpienia Gminy Żelazków do Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-07-01 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:35
VII/62/2019
Uchwała Nr VII/62/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 2018 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:45
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:29
VII/61/2019
Uchwała Nr VII/61/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 2018 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:40
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:27
VII/60/2019
Uchwała Nr VII/60/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:35
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:24
VII/59/2019
Uchwała Nr VII/59/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2018 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:22
VII/58/2019
Uchwała Nr VII/58/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków wotum zaufania
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:17
VII/57/2019
Uchwała Nr VII/57/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:11
VII/56/2019
Uchwała Nr VII/56/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:15
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:09
VII/55/2019
Uchwała Nr VII/55/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 10:04
VII/54/2019
Uchwała Nr VII/54/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarszew na lata 2019 - 2020
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 09:59
VII/53/2019
Uchwała Nr VII/53/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ilno na lata 2019-2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-06-05 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-06 09:57
VI/52/2019
Uchwała Nr VI/52/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 16:05
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:56
VI/51/2019
Uchwała Nr VI/51/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 16:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:54
VI/50/2019
Uchwała Nr VI/50/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:55
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:52
VI/49/2019
Uchwała Nr VI/49/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 294/1 i nr 294/2 oraz części działek nr 297/17, 297/30 i 298 obręb Kokanin, gmina Żelazków - część A
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:50
VI/48/2019
Uchwała Nr VI/48//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych przy kościołach parafialnych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:47
VI/47/2019
Uchwała Nr VI/47//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żelazkowie
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:44
VI/46/2019
Uchwała Nr VI/46//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie wysokości i zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Żelazków żłobki lub kluby dziecięce, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:43
VI/45/2019
Uchwała Nr VI/45//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:34
VI/44/2019
Uchwała Nr VI/44//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żelazków za rok 2018
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:32
VI/43/2019
Uchwała Nr VI/43//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:30
VI/42/2019
Uchwała Nr VI/42//2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-05-09 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2019-05-30 11:27
Wygenerowano: 25 sierpnia 2019r. 04:01:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.