bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 13 
XLVIII/374/2023
Uchwała Nr XLVIII/374/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:57
XLVIII/373/2023
Uchwała Nr XLVIII/373/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:56
XLVIII/372/2023
Uchwała Nr XLVIII/372/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:54
XLVIII/371/2023
Uchwała Nr XLVIII/371/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/336/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie" oraz nadania mu statutu
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:52
XLVIII/370/2023
Uchwała Nr XLVIII/370/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:49
XLVIII/369/2023
Uchwała Nr XLVIII/369/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:37
XLVIII/368/2023
Uchwała Nr XLVIII/368/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie zgłoszenia sołectwa Goliszew do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + ”
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:35
XLVIII/367/2023
Uchwała Nr XLVIII/367/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goliszew na lata 2021 – 2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:34
XLVIII/366/2023
Uchwała Nr XLVIII/366/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:32
XLVIII/365/2023
Uchwała Nr XLVIII/365/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:28
XLVIII/364/2023
Uchwała Nr XLVIII/364/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Żelazków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.”
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:26
XLVIII/363/2023
Uchwała Nr XLVIII/363/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2023r.

 
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Żelazków w roku szkolnym 2022/2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2023-01-25 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 11:24
XLVII/362/2022
Uchwała Nr XLVII/362/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-30 13:18
XLVII/361/2022
Uchwała Nr XLVII/361/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-30 13:01
XLVII/360/2022
Uchwała Nr XLVII/360/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-30 12:59
XLVII/359/2022
Uchwała Nr XLVII/359/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-30 12:57
XLVII/358/2022
Uchwała Nr XLVII/358/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:20
XLVII/357/2022
Uchwała Nr XLVII/357/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków” dotyczącego działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:13
XLVII/356/2022
Uchwała Nr XLVII/356/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:11
XLVII/355/2022
Uchwała Nr XLVII/355/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 63,80 m2, usytuowanego na działce nr 212/2 w m. Zborów, budynek nr 54, przeznaczonego na pawilon handlowy, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:09
XLVII/354/2022
Uchwała Nr XLVII/354/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 90,00 m2, usytuowanego na działce nr 13/6 w m. Kolonia Skarszewek, budynek nr 40A, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:07
XLVII/353/2022
Uchwała Nr XLVII/353/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu garażu, o powierzchni 20,52 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego (piwnicznego) o powierzchni 16,80 m2, usytuowanego na działce nr 179/2 w m.Skarszew, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:05
XLVII/352/2022
Uchwała Nr XLVII/352/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 41,00 m2, usytuowanego na działce nr 443/28 w m. Żelazków, budynek nr 109, przeznaczonego na gabinet stomatologiczny, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:02
XLVII/351/2022
Uchwała Nr XLVII/351/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/282/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III " edycja 2022 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 15:00
XLVII/350/2022
Uchwała Nr XLVII/350/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:57
XLVII/349/2022
Uchwała Nr XLVII/349/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:55
XLVII/348/2022
Uchwała Nr XLVII/348/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Żelazków w roku szkolnym 2022/2023
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:51
XLVII/347/2022
Uchwała Nr XLVII/347/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania , nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:49
XLVII/346/2022
Uchwała Nr XLVII/346/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:47
XVII/345/2022
Uchwała Nr XLVII/345/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022r.

 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2023 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-12-29 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-26 14:44
Wygenerowano: 31 marca 2023r. 22:12:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.