bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
XIII/116/2019
Uchwała Nr XIII/116/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:55
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 13:26
XIII/115/2019
Uchwała Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 - 2024
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 13:22
XIII/114/2019
Uchwała Nr XIII/114/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2020
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 13:17
XIII/113/2019
Uchwała Nr XIII/113/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 13:12
XIII/112/2019
Uchwała Nr XIII/112/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 13:08
XIII/111/2019
Uchwała Nr XIII/111/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie dodatkowych udziałów przez Gminę Żelazków w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" spółka z ograniczoną odpowiedzialniością z siedzibą w Kaliszu
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 13:03
XIII/110/2019
Uchwała Nr XIII/110/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:56
XIII/109/2019
Uchwała Nr XIII/109/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:51
XIII/108/2019
Uchwała Nr XIII/108/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie określenia śrdeniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:47
XIII/107/2019
Uchwała Nr XIII/107/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żelazków lub jej jednostkom organizacyjnym
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:42
XIII/106/2019
Uchwała Nr XIII/106/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 września 2018 r. ze zmianą w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:34
XXIII/105/2019
Uchwała Nr XIII/105/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2020
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-12-27 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:30
XII/104/2019
Uchwała Nr XII/104/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2020
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:24
XII/103/2019
Uchwała Nr XII/103/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:20
XII/102/2019
Uchwała Nr XII/102/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:17
XII/101/2019
Uchwała Nr XII/101/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2020 r.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:06
XII/100/2019
Uchwała Nr XII/100/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 12:02
XII/99/2019
Uchwała Nr XII/99/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 11:59
XII/98/2019
Uchwała Nr XII/98/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie rozpoznania skargi z dnia 20 października 2019 roku w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków wraz z odpowiedzią na skargę
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 11:53
XII/97/2019
Uchwała Nr XII/97/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 132,52 m2, usytuowanego na działce nr 443/28 w m. Żelazków, budynek nr 109, przeznaczonego na działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:15
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 11:42
XII/96/2019
Uchwała Nr XII/96/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury technicznej na drogach gminnych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 11:31
XII/95/2019
Uchwała Nr XII/95/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:05
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 11:25
XII/94/2019
Uchwała Nr XII/94/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-11-26 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-25 11:14
XI/93/2019
Uchwała Nr XI/93/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:36
XI/92/2019
Uchwała Nr XI/92/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:34
XI/91/2019
Uchwała Nr XI/91/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 15:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:31
XI/90/2019
Uchwała Nr XI/90/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu gruntu, o powierzchni 40 m2, stanowiącego część działki nr 195/10 w m. Dębe, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 15:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:29
XI/89/2019
Uchwała Nr XI/89/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 października 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony w dordze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 48,00 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego (piwnicznego ) o powierzchni 16,50 m2, usytuowanego na działce nr 443/28 w m. Żelazków, budynek nr 109, przeznacznoego na punkt apteczny, stanowiącego własność Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-10-22 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:27
X/88/2019
Uchwała Nr X/88/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 16:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:22
X/87/2019
Uchwała Nr X/87/2019
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2019-09-24 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 10:15
Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 08:21:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.