bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 10 
XXXVIII/293/2022
Uchwała Nr XXXVIII/293/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 maja 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-05-10 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-17 13:56
XXXVIII/292/2022
Uchwała Nr XXXVIII/292/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 maja 2022r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-05-10 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-17 13:54
XXXVIII/291/2022
Uchwała Nr XXXVIII/291/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 maja 2022r.

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Żelazków w Stowarzyszeniu „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-05-10 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-17 13:52
XXXVIII/290/2022
Uchwała Nr XXXVIII/290/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 maja 2022r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-05-10 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-17 13:50
XXXVIII/289/2022
Uchwała Nr XXXVIII/289/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 maja 2022r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Żelazków dotyczącego Petycji mieszkańców wsi Skarszew, Florentyna i Dębe zawierającej sprzeciw wobec realizacji inwestycji o nazwie „ Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych Gmin w miejscowości Dębe Gmina Żelazków”.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-05-10 14:05
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-17 13:47
XXXVII/288/2022
Uchwała Nr XXXVII/288/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-03-29 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 12:10
XXXVII/287/2022
Uchwała Nr XXXVII/287/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-03-29 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 12:08
XXXVII/286/2022
Uchwała Nr XXXVII/286/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren części działki nr 443/9 i 441/2 obręb geodezyjny Żelazków, Gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-03-29 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 12:06
XXXVII/285/2022
Uchwała Nr XXXVII/285/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 443/9 i 441/2 obręb geodezyjny Żelazków, gmina Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-03-29 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 12:03
XXXVII/284/2022
Uchwała Nr XXXVII/284/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/239/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 2021r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Kaliskiemu
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-03-29 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 12:00
XXXVII/283/2022
Uchwała Nr XXXVII/283/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Mycielin i Blizanów w zakresie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-03-29 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 11:56
XXXVII/282/2022
Uchwała Nr XXXVII/282/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III " edycja 2022 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-03-29 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 11:54
XXXVII/281/2022
Uchwała Nr XXXVII/281/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-03-29 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 11:50
XXXVI/280/2022
Uchwała Nr XXXVI/280/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:48
XXXVI/279/2022
Uchwała Nr XXXVI/279/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:47
XXXVI/278/2022
Uchwała Nr XXXVI/278/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków oraz ustalenia granic ich obwodów
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:45
XXXVI/277/2022
Uchwała Nr XXXVI/277/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Biernatkach z siedzibą w Biernatkach 18 i nadania statutu.
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:43
XXXVI/276/2022
Uchwała Nr XXXVI/276/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich robót budowlanych przy kościołach parafialnych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:40
XXXVI/275/2022
Uchwała Nr XXXVI/275/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich i robót budowlanych przy kościołach parafialnych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:28
XXXVI/274/2022
Uchwała Nr XXXVI/274/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2022 roku
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:26
XXXVI/273/2022
Uchwała Nr XXXVI/273/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:24
XXXVI/272/2022
Uchwała Nr XXXVI/272/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie skargi na zachowanie Wójta Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:22
XXXVI/271/2022
Uchwała Nr XXXVI/271/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 września 2018r. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy Żelazków
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:20
XXXVI/270/2022
Uchwała Nr XXXVI/270/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2022r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na terenie Gminy Żelazków na rok 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2022-02-25 14:10
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-05 14:17
XXXV/269/2021
Uchwała Nr XXXV/269/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:50
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:19
XXXV/268/2021
Uchwała Nr XXXV/268/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:45
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:17
XXXV/267/2021
Uchwała Nr XXXV/267/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:40
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:15
XXXV/266/2021
Uchwała Nr XXXV/266/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:13
XXXV/265/2021
Uchwała Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2022
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:30
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:11
XXXV/264/2021
Uchwała Nr XXXV/264/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2021-12-27 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2022-01-12 12:10
Wygenerowano: 30 czerwca 2022r. 13:29:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.