bip.gov.pl
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

INFORMUJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania na wniosek: Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego "MAK" Sp. z o.o. ul. Zgodna 11/13, 81-361 Gdynia,

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizcji przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania obiektu na punkt zbierania, magazynowania i przeładunku odpadów w m. Niedźwiady 18, dz. nr 265 obręb Kokanin

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-01 12:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 02 marca 2015r.

 

INFORMUJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków"

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-02
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 10:45
Finansowanie usuwania azbestu

Wójt Gminy Żelazków informuje, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków o finansowanie usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w 2015 roku.                    

W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.                      

Finansowanie przedsięwzięcia w 2015 roku obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.     

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie: wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu oraz formularza informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.

Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem Gminy Żelazków w terminie od dnia 23 lutego 2015 roku do dnia 16 marca 2015 r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli wnioskodawcy. Wzory wniosków i formularzy  znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl  (- Ochrona Środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu, Usuwanie azbestu w 2015 roku ) oraz Gminy Żelazków: bip.zelazkow.pl zakładka środowisko.
W/w druki oraz informacje można też uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelazkowie,   pok. nr 2. 
                                                                                    
            Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania    i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015 stanowiący załącznik do Uchwały nr 89/2015 z dn.30.01.2015 r. Zarządu Powiatu Kaliskiego.        

 

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski

 

Treść kurendy - otwórz

 

Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 stycznia 2015r. - w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015. - otwórz

 

Wniosek do wypełnienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorMałgorzata Barańska2015-02-16
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-18 13:24
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-02-18 13:25

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ujęcia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelakzów"

 

Treść obwieszczenia - otwórz

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-13 13:02
Informacja dot. ważności decyzji

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI

Z ZAKRESU GOAPODARKI ODPADAMI

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem przywołanych przepisów do dnia 23 stycznia 2016 r. – wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.):

 

  1. zezwolenia na zbieranie odpadów,
  2. zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 ww. ustawy – w zakresie zbierania, odzysku
    i unieszkodliwiania odpadów

 

– zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 23 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym, analogicznie wydłużono okres, w którym posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym wymienione decyzje (art. 1 pkt 11 lit. b ustawy nowelizującej).

 

                   Dyrektor
Departamentu Środowiska
Mariola Górniak

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorB. Kot2015-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-20 09:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku:

Inwestora: "JAKO" Sp. z o.o. Kokanin 44, 62-817 Żelazków

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ującia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-01-22
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-27 09:42
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

Zawiadomienie

 

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 10.10.2014r., znak: IWŚ.6220.3.11.2014, w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony we wrześniu 2014r. przez firmę HYDROCONSULT Sp. z o.o. Poznań oraz uzupełnienie do raportu z 24.11.2014r.

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na terenie ujęcia wody dla "JAKO" Sp. z o.o., na działce o nr ewid. 105/4, obręb Kokanin, gm. Żelazków

 

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2015-01-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-27 09:35
Wzory wniosków do pobrania

 

1. Wniosek o przyłącze wodociągowe (osoba fizyczna) - otwórz
2. Wniosek o przyłącze wodociągowe (firma) - otwórz
3. Wniosek o przyłącze kanalizacyjne (osoba fizyczna) - otwórz
4. Wniosek o przyłącze kanalizacyjne (firma) - otwórz
5. Wniosek o wycinkę drzew - otwórz
6. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - otwórz
7. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbiór nieczystości ciekłych - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2009-04-09
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]