Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Urząd Gminy Żelazków
  
Jesteś tutaj: Środowisko

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Środowisko

Wybierz podmenu:

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy całkowitej 2 x 800 kW zlokalizowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych 103/2 w m. Złotniki Małe, obręb geodezyjny Złotniki Małe, gm. Żelazków
Wnioskodawca: Zdzisław Wawrzyniak, Niedźwiady 42, 62-800 Kalisz

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-07-17 14:55:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-21 15:02:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW wraz z urządzeniami i infrastrukturą do przesyłania energii elektrycznej", na działce nr 293 w miejscowości Goliszew, gm. Żelazków
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe, Danuta Kolasa, Wojciechówka 25B, 62-800 Kalisz

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-07-17 14:46:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-21 14:54:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje strony poprzez obwieszczenie,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4722P w miejscowości Kolonia Skarszewek

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Anna Janiak
Data: 2014-07-03 13:02:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-04 13:03:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje strony poprzez obwieszczenie,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4711P w miejscowości Złotniki Małe

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Anna Janiak
Data: 2014-07-03 12:58:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-04 13:02:06

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014 - 2023 oraz projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie wojweództwa wielkopolskiego na lata 2014 - 2023 oraz o poddaniu ww. projektów procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Treść ogłoszenia - otwórz


Autor: Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Data: 2014-07-03 11:56:21
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-03 12:09:46

Rejestr zmian

Postanowienie Wójta Gminy Żelazków

 

POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

POSTANAWIAM

nie stwierdzić potrzeby przeprwadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie:"Elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy załkowitej 2 x 800 kW"

Treść postanowienia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-06-25 09:26:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-01 09:30:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

POSTANAWIAM

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ujęcia wody" dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-06-25 09:10:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-07-01 09:25:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

POSTANAWIAM

stwierdzić obowiązek pprzeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-06-24 11:21:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-06-30 11:26:24

Rejestr zmian

Postanowienie Wójta Gminy Żelazków

 

POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

POSTANAWIAM

nie stwierdzić potrzeby przeprwadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW wraz z urządzeniami i infrastrukturą do przesyłania energii elektrycznej", na działce nr 293 w miejscowości Goliszew, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-06-23 11:11:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-06-30 11:20:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie rurociągu przesyłowego ścieków Goliszew - Złotniki Małe, działki nr 134, 2, 78, 122 i 141/1 obręb Goliszew, dz. nr 67 obręb Złotniki Wielkie i na działkach nr 245/2 i 237 obręb Złotniki Małe gm. Żelazków.

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-06-02 14:01:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-06-03 14:06:39
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2014-06-03 14:06:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje strony poprzez obwieszczenie

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h" na terenie ujęcia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-05-09 12:05:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-06-02 12:13:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania w wydanym w dn. 02.04.2014r. znak: IWŚ.6220.1.4.2014 postanowieniu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia prowadzonego na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Usługowe AGROŻEL Sp. z o.o.

Treść obwieszczenia - otwórz

 


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-04-02 15:27:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-04-03 15:32:51

Rejestr zmian

Finansowanie usuwania azbestu

 

 

K U R E N D A

Wójt Gminy Żelazków informuje, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków o finansowanie usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w 2014 roku.
W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.
Finansowanie przedsięwzięcia w 2014 roku obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
    

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie: wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu oraz formularza informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.
Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem Gminy Żelazków w terminie od dnia 24 marca 2014 r. do dnia 22 kwietnia 2014 r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę ( osoby ) uprawnione do składania oświadczeń woli wnioskodawcy. Wzory wniosków i formularzy znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl (Ochrona Środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu, Usuwanie azbestu w 2014 roku ) oraz Gminy Żelazków: bip.zelazkow.pl zakładka środowisko. W/w druki oraz informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków, pok. nr 2.
 

Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014 stanowiący załącznik do Uchwały nr 1137/2014 z dn. 06.03.2014r. Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Wójt Gminy Żelazków
/-/ mgr Andrzej Nowak

 

Treść kurendy - otwórz

Uchwała Nr 1137/2014 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014. 2014-03-12 09:48:51 (174 KB)  - otwórz


Załącznik do uchwały Nr 1137/2014 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 6 marca 2014r. Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014. 2014-03-12 10:04:09 (294 KB)  - otwórz

 

Wniosek do wypełnienia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2014-03-17 09:35:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2014-03-18 09:48:14
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2014-03-19 11:57:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej nr 4713P w m. Anielin gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-10-28 10:20:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-10-31 10:24:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4713P w m. Anielin gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-10-22 08:35:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-10-25 08:41:33

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Żelazków nr IWŚ.6220.3.20.2012 z dn. 18.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku inwestora: PIANO - FIKS Krzysztof Fiks, ul. Szpilowskiego 13/8, 62-800 Kalisz

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-09-23 10:14:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-10-23 10:19:00
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2013-10-31 10:20:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

Informuje strony poprzez obwieszczenie

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4713P w miejscowości Anielin

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-09-09 12:38:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-09-12 12:49:11
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2013-09-12 12:50:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie rurociągu przesyłowego ścieków Goliszew - Złotniki Małe, działki nr 134, 2, 78, 122 obręb Goliszew i dz. nr 67 obręb Złotniki Wielkie gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz

 


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-08-21 14:56:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-08-26 15:00:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Informuję, że

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej nr 4703P w m. Goliszew gm. Żelakzów

Treść ogłoszenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-08-16 15:13:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-08-16 15:19:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia prowadzonego na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Usługowe AGROŻEL Sp. z o.o., Petryki 42, 62-820 Stawiszyn

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-08-16 10:09:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-09-04 10:12:00
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2013-10-31 10:13:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4703 P w m. Goliszew gm. Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-08-12 15:08:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-08-16 15:13:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje strony poprzez obwieszczenie

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4703P w miejscowości Goliszew

Treść obwieszczenia - otwórz

 


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-07-18 13:25:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-07-23 13:30:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków


OBWIESZCZENIE


WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje strony poprzez obwieszczenie,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie rurociągu przesyłowego ścieków Goliszew - Złotniki Małe, działki nr 134, 2, 78, 122 obręb Goliszew i dz nr 67 obręb Złotniki Wielkie

Treść obwieszczenia - otwórz

 

 


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-07-09 13:54:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-07-15 13:59:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje, że

Została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Elektrowni wiatrowej "Niedźwiady" składającej się z dwóch siłowni wiatrowych PoweWind 56 o mocy całkowitej 2 x 900 kW" zlokalizowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych 294/2 i 297/20 obręb Kokanin w m. Niedźwiady 38, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2013-07-08 13:59:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-07-15 14:06:56

Rejestr zmian

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków


UCHWAŁA NR XXXV/184/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały i regulaminu - otwórz


Autor: Rada Gminy
Data: 2013-03-07 13:56:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2013-05-06 13:50:22
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2013-12-03 12:08:02

Rejestr zmian

Wzory wniosków do pobrania

 

1. Wniosek o przyłącze wodociągowe (osoba fizyczna) - otwórz
2. Wniosek o przyłącze wodociągowe (firma) - otwórz
3. Wniosek o przyłącze kanalizacyjne (osoba fizyczna) - otwórz
4. Wniosek o przyłącze kanalizacyjne (firma) - otwórz
5. Wniosek o wycinkę drzew - otwórz
6. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - otwórz
7. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbiór nieczystości ciekłych - otwórz


Autor: Andrzej Nowak
Data: 2009-04-09 10:40:00
Udostępnił: B. Kot
Data: 2009-04-09 10:44:35
Modyfikował(a): B. Kot
Data: 2013-12-03 12:06:43

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2011-01-17 13:50:00
2.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
2010-08-12 10:52:00
3.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2014-03-18 10:08:00
4.
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego
B. Kot 2014-03-18 10:07:49
5.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2014-03-18 10:07:16
6.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2014-03-18 10:07:05
7.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2014-03-18 10:06:45
8.
Obwieszczenie
B. Kot 2014-03-18 10:06:29
9.
Wzór wniosku - finansowanie usuwania azbestu
B. Kot 2014-03-18 10:06:13
10.
Ogłoszenie - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
B. Kot 2013-12-03 12:11:56
11.
Rejestr firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
B. Kot 2013-06-26 15:01:15
12.
Obwieszczenie
B. Kot 2013-06-11 11:16:35
13.
Obwieszczenie
B. Kot 2013-06-11 11:16:02
14.
Obwieszczenie
B. Kot 2013-06-11 11:13:45
15.
Obwieszczenie
B. Kot 2013-06-11 11:13:32
16.
Obwieszczenie
B. Kot 2013-06-11 11:13:14
17.
Obwieszczenie
B. Kot 2013-06-11 11:13:05
18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:12:55
19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:12:47
20.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:12:35
21.
Ogłoszenie
B. Kot 2013-06-11 11:12:22
22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:12:12
23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:12:02
24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:11:50
25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:11:36
26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:11:01
27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:10:53
28.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:10:40
29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:10:32
30.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:10:20
31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-06-11 11:10:10
32.
Kurenda - finansowanie usuwania azbestu
B. Kot 2013-03-18 09:58:45
33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-03-18 09:58:24
34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-03-18 09:58:13
35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-01-10 10:17:08
36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-01-10 10:16:56
37.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2013-01-10 10:16:45
38.
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
B. Kot 2013-01-10 10:16:35
39.
Regulamin Utrzymania Czystości na terenie Gminy Żelazków
B. Kot 2013-01-10 10:16:17
40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-10-12 11:43:40
41.
Postanowienie
B. Kot 2012-10-12 11:43:00
42.
Protokół
B. Kot 2012-10-12 11:42:07
43.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:27:09
44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:26:55
45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:26:37
46.
Obwieszczenie
B. Kot 2012-05-10 11:26:27
47.
Obwieszczenie
B. Kot 2012-05-10 11:26:17
48.
Postanowienie
B. Kot 2012-05-10 11:22:47
49.
Zawiadomienie
B. Kot 2012-05-10 11:22:39
50.
Obwieszczenie
B. Kot 2012-05-10 11:08:04
51.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:07:54
52.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:07:45
53.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:07:37
54.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:07:29
55.
Obwieszczenie
B. Kot 2012-05-10 11:07:20
56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:07:12
57.
Postanowienie
B. Kot 2012-05-10 11:07:04
58.
Obwieszczenie
B. Kot 2012-05-10 11:06:56
59.
Postanowienie
B. Kot 2012-05-10 11:06:47
60.
Obwieszczenie - Budowa ujęcia wody Nr2
B. Kot 2012-05-10 11:06:37
61.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
B. Kot 2012-05-10 11:06:21
62.
Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi ‘2011
B. Kot 2012-05-10 11:06:10
63.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2012-05-10 11:05:56
64.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
B. Kot 2012-05-10 11:05:48
65.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
B. Kot 2012-05-10 11:05:35
66.
OBWIESZCZENIE
B. Kot 2012-05-10 11:05:25
67.
Obwieszczenie
B. Kot 2012-05-10 11:05:13
68.
Obwieszczenie
B. Kot 2012-05-10 11:05:04
69.
Obwieszczenie
B. Kot 2012-05-10 11:04:51
70.
Zawiadomienie
B. Kot 2012-05-10 11:04:41
71.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
B. Kot 2012-05-10 11:04:11
72.
Obwieszczenie - "Budowa biogazowni rolniczej"
B. Kot 2011-01-14 11:28:29
73.
Obwieszczenie dot. Elektrowni wiatrowej
B. Kot 2011-01-14 11:27:57
74.
Obwieszczenie dot. środowiskowych uwarunkowń -
B. Kot 2011-01-14 11:27:16
75.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2011-01-14 11:26:38
76.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2010-08-17 12:15:04
77.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2010-08-17 12:14:45
78.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2010-08-17 12:14:28
79.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2010-08-17 12:14:12
80.
Obwieszczenie Regionalnego Konserwatora Przyrody
B. Kot 2010-08-17 12:13:52
81.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
B. Kot 2010-08-17 12:13:36
82.
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2010-08-17 12:13:15
83.
Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
B. Kot 2010-08-17 12:12:45
84.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
B. Kot 2010-05-05 14:11:32
85.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
B. Kot 2010-05-05 14:11:14
86.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
B. Kot 2010-05-05 14:10:56
87.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2010-05-05 14:10:38
88.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
B. Kot 2010-05-05 14:10:16
89.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
B. Kot 2010-05-05 14:09:55
90.
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowych
B. Kot 2010-05-05 14:09:38
91.
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
B. Kot 2010-05-05 14:09:11
92.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
B. Kot 2010-05-05 14:08:53
93.
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
B. Kot 2010-05-05 14:08:30
94.
Informacja o prowadzonym postępowaniu Glob Star
B. Kot 2010-05-05 14:08:13
95.
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
B. Kot 2010-05-05 14:07:52
Urząd Gminy Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków
tel.: (062) 7691008
e-mail: ug@zelazkow.pl