bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
23/2018
Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 kwietnia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-04-20 14:38
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-24 14:31
22/2018
Zarządzenie Nr 22/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2018 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2017 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-03-27 10:17
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-30 10:11
21/2018
Zarządzenie Nr 21/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 marca 2018r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-03-15 11:31
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:25
20/2018
Zarządzenie nr 20/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 marca 2018r.

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-03-13 11:30
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:24
19/2018
Zarządzenie nr 19/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lutego 2018r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-19 11:24
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:18
18/2018
Zarządzenie nr 18/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lutego 2018r.

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 2018/2019

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-19 11:22
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:16
17/2018
Zarządzenie nr 17/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 2018/2019

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-19 11:21
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:15
16/2018
Zarządzenie Nr 16/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lutego 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-19 11:19
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:13
15/2018
Zarządzenie Nr 15/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lutego 2018r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-19 11:14
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:09
14/2018

Zarządzenie Nr 14/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lutego 2018r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.
 

Zarządzenie - otwórz
Załącznik - otwórz
Wzór oferty, umowy, sprawozdania - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-19 11:13
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:07
13/2018

Zarządzenie Nr 13/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2018r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-16 11:12
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-27 11:06
12/2018

Zarządzenie Nr 12/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 lutego 2018r.

 

w sprawie powołania p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-05 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-12 12:34
Modyfikacja B. Kot - admin 2018-02-19 08:07
11/1/2018

Zarządzenie Nr 11/1/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2018r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-31 08:15
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-19 08:11
11/2018

Zarządzenie Nr 11/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2018r.

 

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-12 08:00
10/2018

Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 stycznia 2018r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oraz innych dzienników w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-12 09:17
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 09:13
9/2018

Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 stycznia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-12 09:14
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 09:10
8/2018

Zarządzenie Nr 8/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 stycznia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-12 09:13
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 09:09
7/2018

Zarządzenie Nr 7/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 stycznia 2018r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2018r.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-12 09:08
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 09:04
6/2018

Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 stycznia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury i sztuki

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-10 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 09:01
5/2018

Zarządzenie Nr 5/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 stycznia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-10 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 08:58
4/2018

Zarządzenie Nr 4/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 stycznia 2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-10 09:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 08:56
3/2018

Zarządzenie Nr 3/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 stycznia 2018r.

 

w sprawie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-08 08:58
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 08:54
2/2018

Zarządzenie Nr 2/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 stycznia 2018r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-05 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 08:50
1/2018

Zarządzenie Nr 1/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 stycznia 2018r.

 

w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 EURO netto

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-03 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-05 08:48
Wygenerowano: 22 czerwca 2018r. 01:59:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.