bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
124/2017
Zarządzenie Nr 124/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2017r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żelazkowie tj. wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-17 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 15:02
Modyfikacja B. Kot - admin 2017-11-17 15:04
123/2017
Zarządzenie Nr 123/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 listopada 2017r.

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-17 15:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:59
122/2017
Zarządzenie Nr 122/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2017r.

 
w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-15 14:58
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:56
121/2017
Zarządzenie Nr 121/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 listopada 2017r.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Treść zarządzenia cd. - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-14 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:54
120/2017
Zarządzenie Nr 120/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2017r.

 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-14 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:49
119/2017
Zarządzenie Nr 119/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2017r.

 
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Żelazkowie do podpisywania i wydawania dokumentów w imieniu Wójta Gminy

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-13 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-17 14:16
118/2017
Zarządzenie Nr 118/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2017r.

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-08 14:56
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:55
117/2017
Zarządzenie Nr 117/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 listopada 2017r.

 
w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Żelazków na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-03 14:53
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:52
116/2017
Zarządzenie Nr 116/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2017r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-30 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:49
115/2017
Zarządzenie Nr 115/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 27 października 2017r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-27 14:39
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:38
114/2017
Zarządzenie Nr 114/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Zespołu Szkół w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-26 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:34
113/2017
Zarządzenie Nr 113/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dębem

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-26 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:30
112/2017
Zarządzenie Nr 112/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kokaninie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-26 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:25
111/2017
Zarządzenie Nr 111/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-26 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:23
110/2017
Zarządzenie Nr 110/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 października 2017r.

 
w sprawie wyznaczenia w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela tej szkoły do pełnienia zastępstw doraźnych za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-26 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:19
109/2017
Zarządzenie Nr 109/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 października 2017r.

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-24 14:16
Publikujący B. Kot - admin 2017-11-15 14:15
108/2017
Zarządzenie Nr 108/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2017r.

 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Żelazków - stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-10 09:13
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-11 09:13
107/2017
Zarządzenie Nr 107/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 października 2017r.

 
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Żelazków za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-10-10 09:10
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-10 10:19
106/2017
Zarządzenie Nr 106/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 września 2017r.

 
zmieniające Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Żelazków i jej jednostkach budżetowych

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-29 09:07
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-11 08:59
105/2017
Zarządzenie Nr 105/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 września 2017r.

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-29 09:04
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-11 08:56
104/2017
Zarządzenie Nr 104/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 września 2017r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-29 09:02
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-11 08:54
103/2017
Zarządzenie Nr 103/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2017r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żelazkowie tj. wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. obywatelskich i ewidencji ludności

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-28 12:53
102/2017
Zarządzenie Nr 102/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2017r.

 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-28 08:56
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-11 08:49
101/2017
Zarządzenie Nr 101/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2017r.

 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-28 08:54
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-11 08:47
100/2017
Zarządzenie Nr 100/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 września 2017r.

 
w sprawie założeń do projektu budżetu na 2018 rok i ustalenia procedury prygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-14 14:30
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-10 14:31
99/2017
Zarządzenie Nr 99/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 września 2017r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-14 14:27
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-10 14:19
98/2017
Zarządzenie Nr 98/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 września 2017r.

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-13 14:23
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-10 14:16
97/2017
Zarządzenie Nr 97/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 września 2017r.

 
w sprawie wyboru ofert na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków w 2017r.

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-08 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-10 14:13
96/2017
Zarządzenie Nr 96/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 września 2017r.

 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków w 2017 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-04 14:18
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-10 14:11
95/2017
Zarządzenie Nr 95/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 sierpnia 2017r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-08-31 14:15
Publikujący B. Kot - admin 2017-10-10 14:08
Wygenerowano: 19 listopada 2017r. 05:48:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.