bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 11 
LI/273/14

UCHWAŁA NR LI/273/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 2013 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-06-25 15:04
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 15:00
LI/272/14

UCHWAŁA NR LI/272/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 2013 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-06-25 15:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:59
LI/271/14

UCHWAŁA NR LI/271/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-06-25 15:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:58
LI/270/14

UCHWAŁA NR LI/270/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2013 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:57
L/269/14

UCHWAŁA NR L/269/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-05-27 14:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:55
L/268/14

UCHWAŁA NR L/268/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-05-27 14:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:55
XLIX/267/14

UCHWAŁA NR XLIX/267/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-03-28 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:52
XLIX/266/14

UCHWAŁA NR XLIX/266/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2014 - 2017

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-03-28 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:51
XLIX/265/14

UCHWAŁA NR XLIX/265/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Żelazków pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn:Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586 P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna - Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 P Goliszew - Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielin - Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbin - granica Powiatu Kaliskiego w ramach "Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-03-28 14:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:50
XLIX/264/14

UCHWAŁA NR XLIX/264/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/170/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żelazków, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-03-28 14:53
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:49
XLIX/263/14

UCHWAŁA NR XLIX/263/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2014 roku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-03-28 14:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:47
XLIX/262/14

UCHWAŁA NR XLIX/262/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-03-28 14:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:46
XLVIII/261/14

UCHWAŁA NR XLVIII/261/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie skargi mieszkańców wsi Czartki na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-01-31 14:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:46
XLVIII/260/14

UCHWAŁA NR XLVIII/260/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-01-31 14:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:45
XLVIII/259/14

UCHWAŁA NR XLVIII/259/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-01-31 14:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:44
XLVIII/258/14

UCHWAŁA NR XLVIII/258/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie przyznawania dodatków energetycznych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-01-31 14:47
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:43
XLVIII/257/14

UCHWAŁA NR XLVIII/257/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad objęcia dożywianiem dzieci, osób dorosłych i rodzin z terenu gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-01-31 14:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:43
XLVIII/256/14

UCHWAŁA NR XLVIII/256/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Żelazków "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014 - 2020".

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-01-31 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:42
XLVIII/255/14

UCHWAŁA NR XLVIII/255/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania osobie lub rodzinie z terenu gminy Żelazków pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-01-31 14:45
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:41
XLVIII/253/14

UCHWAŁA NR XLVIII/253/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/99 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2005 roku, uchwałą Nr XXXIX/200/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 listopada 2009 roku, uchwałą Nr XXXVI/186/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013 roku oraz uchwałą Nr XL/213/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013 roku

Treść uchwały - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-01-31 14:40
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:36
XLVII/252/13

UCHWAŁA NR XLVII/252/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-12-23 14:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:35
XLVII/251/13

UCHWAŁA NR XLVII/251/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2013 - 2016

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-12-23 14:38
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:34
XLVII/250/13

UCHWAŁA NR XLVII/250/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji dokonania tych wydatków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-12-23 14:37
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:33
XLVII/249/13

UCHWAŁA NR XLVII/249/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie przeznaczenia umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-12-23 14:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:32
XLVII/248/13

UCHWAŁA NR XLVII/248/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-12-23 14:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:31
XLVII/247/13

UCHWAŁA NR XLVII/247/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie odstąpienia od realizacji zadań inwestycyjnych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-12-23 14:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:23
XLVII/246/13

UCHWAŁA NR XLVII/246/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-12-23 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:21
XLVII/245/13

UCHWAŁA NR XLVII/245/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2014 - 2017

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-12-23 14:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:20
XLVI/244/13

UCHWAŁA NR XLVI/244/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-11-29 14:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:18
XLVI/243/13

UCHWAŁA NR XLVI/243/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie skargi mieszkańców wsi Czartki na Wójta Gminy Żelazków w przedmiocie braku odpowiedzi na skierowane do wójta pismo

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-11-29 14:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-18 14:16
Wygenerowano: 18 stycznia 2022r. 03:24:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.