bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
120/2015

Zarządzenie Nr 120/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Katarzyny Majchrzak - specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-08 13:04
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:59
119/2015

Zarządzenie Nr 119/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Katarzyny Majchrzak - specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie dopodejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-08 13:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:57
118/2015

Zarządzenie Nr 118/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Katarzyny Majchrzak - specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-08 12:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:53
117/2015

Zarządzenie Nr 117/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Katarzyny Majchrzak - specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-08 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:50
116/2015

Zarządzenie Nr 116/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Katarzyny Majchrzak - specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-09-08 12:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:49
115/2015

Zarządzenie Nr 115/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 lipca 2015r.

w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-07 12:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:46
114/2015

Zarządzenie Nr 114/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:45
113/2015

Zarządzenie Nr 113/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do wydawania postanowień, zaświadczeń i potwierdzania zgodności z oryginałem kopii dokumentów pozostających w dyspozycji Ośrodka i służących do realizacji zadań statutowych GOPS

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:47
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:42
112/2015

Zarządzenie Nr 112/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:40
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:35
111/2015

Zarządzenie Nr 111/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:38
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:33
110/2015

Zarządzenie Nr 110/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:32
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:27
109/2015

Zarządzenie Nr 109/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:28
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:23
108/2015

Zarządzenie Nr 108/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:23
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:18
107/2015

Zarządzenie Nr 107/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:12
106/2015

Zarządzenie Nr 106/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:09
105/2015

Zarządzenie Nr 105/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:08
104/2015

Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie upoważnienie Pani Anety Maciak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-06 12:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:06
103/2015

Zarządzenie Nr 103/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-03 12:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:03
102/2015

Zarządzenie Nr 102/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-02 12:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-28 12:01
101/2015

Zarządzenie Nr 101/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-29 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 13:24
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-07-14 13:24
100/2015

Zarządzenie Nr 100/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie ogłoszenia oraz zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Dębem

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-29 13:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 13:19
99/2015

Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015 - 2018

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-25 13:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 13:17
98/2015

Zarządzenie Nr 98/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-22 10:41
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 10:38
97/2015

Zarządzenie Nr 97/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 03 narca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-22 10:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 10:34
96/2015

Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-22 10:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 10:30
95/2015

Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11 Wójta Gminy Żelazków z dnia 01.04.2005r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-16 10:29
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 10:27
94/2015

Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-15 10:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 10:23
93/2015

Zarządzenie Nr 93/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-11 10:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 10:22
92/2015

Zarządzenie Nr 92/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie upoważnienia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-11 10:23
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 10:20
91/2015

Zarządzenie Nr 91/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-11 10:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-14 10:18
Wygenerowano: 10 grudnia 2023r. 18:36:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.