bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 9 
XLIII/220/2010

Uchwała Nr  XLIII/220/2010
Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-03-31 08:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:48
XLIII/219/2010

Uchwała Nr XLIII/219/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. Aktywny Żelazków", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy Żelazków.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-03-31 08:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:47
XLII/2018/2010

Uchwała Nr XLII/218/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/104/2008 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych

treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-01-28 08:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:46
XLII/217/2010

Uchwała Nr XLII/217/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 r.

treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-01-28 08:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-16 08:43
XLII/216/2010

Uchwała Nr XLII/216/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-01-28 12:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:13
XLII/215/2010

Uchwała Nr XLII/215/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żelazków na lata 2010 - 2013

treść uchwały - otwórz
treść Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-01-28 12:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:11
XLI/214/2009

Uchwała Nr XLI/214/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/2007 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Żelazków na lata 2008 - 2010 zmienioną uchwałą Nr XXV/154/2008 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2008 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 12:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:10
XLI/213/2009

Uchwała Nr XLI/213/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2009 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 12:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:08
XLI/212/2009

Uchwała Nr XLI/212/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji dokonania tych wydatków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 12:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:07
XLI/211/2009

Uchwała Nr XLI/211/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 12:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:05
XLI/210/2009

Uchwała Nr XLI/210/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu na 2010 rok

Treść uchwały i załączniki - otwórz
Treść uzasadnienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 12:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:04
XL/209/2009

Uchwała Nr XL/209/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2009 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-03 12:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:02
XL/208/2009

Uchwała Nr XL/208/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/202/2009 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-03 12:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:01
XL/207/2009

Uchwała Nr XL/207/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na usługi kanalizacyjno - wodociągowe świadczone przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. w Żelazkowie na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-03 12:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:58
XXXIX/206/2009

Uchwała Nr XXXIX/206/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2009 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-11-13 11:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:56
XXXIX/205/2009

Uchwała Nr XXXIX/205/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej realizacji zadań, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-11-13 11:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:55
XXXIX/204/2009

Uchwała Nr XXXIX/204/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. oraz zwolnień z tego podatku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-11-13 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:54
XXXIX/203/2009

Uchwała Nr XXXIX/203/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku roknego na 2010 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-11-13 11:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:51
XXXIX/202/2009

Uchwała Nr XXXIX/202/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-11-13 11:52
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:49
XXXIX/201/2009

Uchwała Nr XXXIX/201/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kokanin gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-11-13 11:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:48
XXXIX/200/2009

Uchwała Nr XXXIX/200/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/99 Rady Gminy w Żelazkowie z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Żelazkówz dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-11-13 11:49
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:47
XXXVIII/199/2009

Uchwała Nr XXXVIII/199/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2009 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-10-27 11:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:45
XXXVIII/198/2009

Uchwała Nr XXXVIII/198/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/152/2008 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-10-27 11:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:44
XXXVII/197/2009

Uchwała Nr XXXVII/197/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie skargi Teresy i Stanisława Wojtczaków na działanie Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały- otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-09-24 11:42
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:42
XXXVII/196/2009

Uchwała Nr XXXVII/196/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2009 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-09-24 11:41
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:38
XXXVII/195/2009

Uchwała Nr XXXVII/195/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/237/98 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 lutego 1998 roku w sprawie podwyższenia opłat rocznych za trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste gruntów na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-09-24 11:40
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:37
XXXVII/194/2009

Uchwała Nr XXXVII/194/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2009r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów mienia komunalnego Gminy Żelazków nieruchomoście przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-09-24 11:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:36
XXXVII/193/2009

Uchwała Nr XXXVII/193/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2009r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-09-24 11:38
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:35
XXXVII/192/2009

Uchwała Nr XXXVII/192/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 września 2009r.

w sprawie współdziałania Gminy Żelazków z Gminą Blizanów w sprawie możliwości uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przez nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelazków i Gminę Blizanów

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-09-24 11:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:32
XXXVI/191/2009

Uchwała Nr XXXVI/191/2009
Rady Gminy Żelazków
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2009 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-08-19 11:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 11:31
Wygenerowano: 21 stycznia 2022r. 05:43:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.