bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 4 5 6 ... 11 
XXXIV/182/13

UCHWAŁA NR XXXIV/182/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-02-28 13:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 13:04
XXXIV/181/13

UCHWAŁA NR XXXIV/181/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-02-28 13:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 13:03
XXXIV/180/13

UCHWAŁA NR XXXIV/180/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-02-28 13:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 13:02
XXXIV/179/13

UCHWAŁA NR XXXIV/179/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/166/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz wysokości stawki tej opłaty

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-02-28 13:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 13:01
XXXIV/178/13

UCHWAŁA NR XXXIV/178/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany uchwały Nr XV/110/00 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 lutego 2000 roku w sprawie: "Zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, w części obejmującej działki nr 31 i 83 we wsi Dębe", w części dotyczącej terenu obejmującego działkę o nr ewid. 31/3 oraz działki o nr ewid. od 31/5 do nr ewid. 31/10, dawną działkę o nr ewid. 31

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-02-28 13:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 12:59
XXXIV/177/13

UCHWAŁA NR XXXIV/177/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/99 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2005 roku w sprawie "zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIX/200/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie "zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-02-28 13:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 12:58
XXXIV/176/13

UCHWAŁA NR XXXIV/176/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-02-28 13:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 12:57
XXXIII/175/13

UCHWAŁA NR XXXIII/175/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2013 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-01-25 12:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 12:56
XXXIII/174/13

UCHWAŁA NR XXXIII/174/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom, położonych w budynku nr 14 w miejscowości Biernatki, stanowiących własność Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-01-25 12:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 12:55
XXXIII/173/13

UCHWAŁA NR XXXIII/173/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/152/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku  od nieruchomości na 2013r. oraz zwolnień z tego podatku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-01-25 12:57
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 12:54
XXXIII/172/13

UCHWAŁA NR XXXIII/172/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żelazków i jej jednostkom podległym

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-01-25 12:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-03 12:51
XXXIII/171/13

UCHWAŁA NR XXXIII/171/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-01-25 13:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:27
XXXIII/170/13

UCHWAŁA NR XXXIII/170/13
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żelazków, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2013-01-25 13:29
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:26
XXXII/169/12

UCHWAŁA NR XXXII/169/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-28 13:28
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:25
XXXII/168/12

UCHWAŁA NR XXXII/168/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-28 13:27
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:24
XXXII/167/12

UCHWAŁA NR XXXII/167/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-28 13:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:23
XXXII/166/12

UCHWAŁA NR XXXII/166/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz wysokości stawki tej opłaty

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-28 13:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:22
XXXII/165/12

UCHWAŁA NR XXXII/165/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - uchylona

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-28 13:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:21
XXXII/164/12

UCHWAŁA NR XXXII/164/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-28 13:23
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:20
XXXII/163/12

UCHWAŁA NR XXXII/163/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działkę o nr ewid. 55/5

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-28 13:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:19
XXXII/162/12

UCHWAŁA NR XXXII/162/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/99 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2005 roku w sprawie "zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków", zmienionego uchwałą Nr XXXIX/200/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie "zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków".

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-28 13:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:18
XXXI/161/12

UCHWAŁA NR XXXI/161/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-20 13:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:17
XXXI/160/12

UCHWAŁA NR XXXI/160/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu na 2013 rok

Treść uchwały - otwórz
Uzasadnienie - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-20 13:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:16
XXXI/159/12

UCHWAŁA NR XXXI/159/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2013 - 2016

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-12-20 13:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:16
XXX/158/12

UCHWAŁA NR XXX/158/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-11-29 13:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:15
XXX/157/12

UCHWAŁA NR XXX/157/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-11-29 13:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:11
XXX/156/12

UCHWAŁA NR XXX/156/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/189/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-11-29 13:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:09
XXIX/155/12

UCHWAŁA NR XXIX/155/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2012 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-11-08 13:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:06
XXIX/154/12

UCHWAŁA NR XXIX/154/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie skargi Pani Teresy Zmudy na działalność Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-11-08 13:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:05
XXIX/153/12

UCHWAŁA NR XXIX/153/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2012-11-08 13:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 13:04
Wygenerowano: 07 października 2022r. 10:19:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.