bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 20 października 2014r.

 

o terminie oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazkow zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Treść komunikatu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2014-10-20
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-20 12:44

 

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 17 października 2014r.

 

o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do sejmiku województwa wielkopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Treść komunikatu - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2014-10-17
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-20 15:14

 

KOMUNIKAT
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 października 2014r.

 

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Treść komunikatu - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2014-10-17
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-20 15:11

 

W związku z zbliżającymi się wyborami do jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Na podstawie art. 36 §3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Żelazków Biuro Ewidencji Ludności - I piętro, pokój 14, w dniach od 26 październik 2014r. do 10 listopada 2014r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Zgodnie z art. 26 §1 i §2, osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-15
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-15 15:13

 

W związku z zbliżającymi się wyborami do jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

I. Wyborcy niepełnosprawni
II. Wyborca niepełnosprwny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
III. Głosowanie korespondencyjny
IV. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

 

Treść informacji - otwórz
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego - otwórz
Wniosek o akt pełnomocnictwa - otwórz
Zgoda pełnomocnika - otwórz
Wniosek - głosowanie korespondencyjne - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-15
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-15 15:22
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-10-22 11:55

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 października 2014r.

 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-10-14
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-14 08:12

 

KOMUNIKAT
Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu
z dnia 24 września 2014r.

 

podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, powołanej postanowieniem nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014r do przeprowadzenia wyborów do rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach

 

Treść komunikatu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPowiatowa Komisja Wyborcza2014-09-24
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-25 09:26

 

Uchwała nr 2/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 23 września 2014r.

 

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2014-09-23
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-25 10:47

 

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 23 września 2014r.

 

podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie, powołanej postanowieniem nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014r. do przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach

 

Treść komunikatu - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2014-09-23
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-23 15:06

 

Postanowienie nr 13/2014
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 22 września 2014r.

 

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 

Treść postanowienia - otwórz
załączniki - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2014-09-22
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-22 14:50

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY KALISKIEGO
z dnia 03 września 2014r.

 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz w wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu w wyborach do Rady Powiatu Kaliskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKrzysztof Nosal - Starosta Kaliski2014-09-03
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-05 11:06

 

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 z dnia 28 sierpnia 2014r.

 


o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2014-08-28
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-05 11:17

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2014r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie w wyborach do Rady Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-28
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-05 10:59

 

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

 

Treść komunikatu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2014-08-27
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-27 15:01
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-08-27 15:02

 

Zarządzenie Nr 65/2014
Wójta Gminy Zelazków
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtówburmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść zarządzenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-27
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-28 15:58

 

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast

 

Treść rozporządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2014-08-20
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-27 14:43
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-08-27 14:44

 

Uchwała Nr XLV/484/2014
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 19 sierpnia 2014r.

 

w sprawie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2014-08-19
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-28 15:48

 

Uchwała NR LII/275/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24 lipca 2014r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-07-24
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-06 13:17
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-08-06 13:17

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2014r.

 

Stosownie do art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

 

Zarządzenia Nr 79/14
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 14 lutego 2014 roku

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2014-02-27
Publikujący -
Wygenerowano: 17 października 2021r. 05:31:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.