bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Jak zarejestrować nowo narodzone dziecko

Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od określonych rodziców. Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi nadanie dziecku numeru PESEL, który jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach państwowych.

Gdzie należy zgłosić urodzenie się dziecka

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Donart2015-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-27 12:37
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-27 12:38

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja

Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Efektem będzie sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego.

Ważne ! Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe, jeżeli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Procedura transkrypcji

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Donart2015-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-27 12:39

Obowiązek / prawo posiadania dowodu osobistego

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty.

Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2015-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-27 12:29
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-27 12:29

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2015-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-27 12:33

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. 

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2015-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-27 12:34

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno – techniczną. 

Kto jest zobowiązany do dokonania wymeldowania

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2015-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-27 12:36


INFORMACJA


Z początkiem stycznia br. na portalu „Szukajwarchiwach” ukazała się kolejna partia skanów ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wśród nich duży ich odsetek stanowią akta parafii rzymskokatolickich w

Goliszewie (http://szukajwarchiwach.pl/11/str/2/15?sort=syg_order#tabZasoby) oraz

Kokaninie (http://szukajwarchiwach.pl/11/str/3/15?sort=syg_order#tabZasoby).


Dyrektor
Archiwum Państwowego
w Kaliszu
dr Grażyna Schlender

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłArchiwum Państwowe w Kaliszu2014-01-22
Publikujący -


ARCHIWUM PAŃSTWOWE
W KALISZU

INFORMACJA

Archiwum Państwowe w Kaliszu i Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie zakończyły I etap digitalizacji ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Blisko 4 tys. ksiąg (511 tys. skanów) z terenu właściwości kaliskiego Archiwum (tj. byłe województwo kaliskie) zostało zeskanowane i w 90% udostępnionych w internecie na portalu Szukajwarchiwach. Pozostałe, do czasu ich upublicznienia, dostępne są w pracowni naukowej Archiwum.

Ze szczegółowym wykazem zdigitalizowanych materiałów można się zapoznać się na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany. Do digitalizacji pozostało jeszcze drugie 4 tys. ksiąg. Będą one sukcesywnie skanowane i publikowane w internecie. Trzeba jednak pamiętać, że digitalizacja nie jest prostym skanowaniem. Jest to cały proces składający się z kilku etapów. Rozpoczynają ją czynności przygotowawcze: przeglądanie kartka po kartce ksiąg przeznaczonych do cyfryzacji, nanoszenie ewentualnych poprawek w numeracji stron, a w przypadku zniszczonych ksiąg żmudna i pracochłonna konserwacja. Materiały archiwalne digitalizuje się w dwojakim celu: aby je zabezpieczyć przed zniszczeniem, a także je upowszechnić (np. poprzez internet). Z tego powodu najpierw skanuje się dokumenty w nieskompresowanym formacie TIFF (tzw. plik wzorcowy), który najlepiej odwzorowuje oryginał, ale też duży objętościowo (1 strona zajmuje około 50 MB). Z tego pliku sporządza się plik użytkowy zaopatrzony w znak wody Archiwum, przeznaczony do powszechnego udostępniania. Plik wzorcowy i użytkowy przesyła się do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, która prowadzi Centralne Repozytorium Cyfrowe oraz portal Szukajwarchiwach. Wszystko to powoduje, że digitalizacja jest procesem dość długotrwałym, już choćby z tego powodu, że NAC jest jeden, a archiwów państwowych 37, a samo kopiowanie plików wzorcowych z dysków przenośnych na serwer NAC może trwać i kilka dni. Do tego dochodzi opracowanie i aktualizacja ewidencji digitalizowanych archiwaliów, gdyż skany trzeba "podczepić" do konkretnej jednostki (księgi).

Dyrektor
Archiwum Państwowego
w Kaliszu
dr Grażyna Schlender

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłArchiwum Państwowe w Kaliszu2013-05-08
Publikujący -

 

UWAGA !  

 

ZMIANY W OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM

 


Z dniem 01.01.2013 roku zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego co powoduje szereg ułatwień dla obywateli.

Wśród wprowadzonych zmian są m.in.

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu,

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika,
- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy
- zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

- likwidacja obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,
- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni

- wydłużenie okresu wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy

Zmiany przepisów przeprowadzone zostały na podstawie ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1407).

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2013-01-25
Publikujący -

Urząd Stanu Cywilnego
Żelazków 138, 62-817 Żelazków
(siedziba w Urzędzie Gminy, pokój 14 piętro I)

Tel. 62 769-10-41; 62 75-218-54

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz.: 7.30 - 15.30

Stanowiska:
- Inspektor do spraw obywatelskich i ewidencji ludności
- Inspektor do spraw USC i dowodów osobistych

Numer konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty skarbowe:
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
w Koźminku o/Żelazków
Nr 83 8404 0006 2003 0016 2069 0004

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKierownik jednostki organizacyjnej gminy2008-03-19
Publikujący -
Wygenerowano: 23 listopada 2017r. 08:13:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.