Uchwała Nr SO-0952/6/3/Ka/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2019r.

 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2019-11-27
Publikujący B. Kot - admin 2019-12-04 14:27
Uchwała Nr SO-0957/6/3/Ka/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2019r.

 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 - 2023

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2019-11-27
Publikujący B. Kot - admin 2019-12-04 14:33
Uchwała Nr SO-0953/46/3/Ka/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 września 2019r.

 
wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze półrocze 2019 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2019-08-26
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-02 14:22
Uchwała Nr SO-0954/44/3/Ka/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żelazków sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia z objaśnieniami
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2019-04-23
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-30 10:08