bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 19 lutego 2018 roku nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłBogdan Muszyński - Zastępca Wójta2018-03-13
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-14 13:22
Zarządzenie Nr 15/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lutego 2018r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-19
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-19 14:31

Zarządzenie Nr 14/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lutego 2018r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.
 

Zarządzenie - otwórz
Załącznik - otwórz
Wzór oferty, umowy, sprawozdania - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-02-19
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-19 14:27
Zarządzenie Nr 7/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 stycznia 2018r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-12
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-12 13:38
INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o złożonych ofertach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2017 roku

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-11
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-11 15:21

Informacja
Wójta Gminy Żelazków


5 stycznia 2018 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w Żelazkowie oferta realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie pozakonkursowym. Oferta została złożona zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 z późniejszymi zmianami) .

Uznając celowość realizacji zadania ,,Propagowanie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłki siatkowej” przedstawionego przez Klub Sportowy TĘCZA podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 16 stycznia 2018 roku pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138, 62-817 Żelazków lub drogą elektroniczną na adres ug@zelazkow.pl

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski
Treść oferty - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-09
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-09 14:04

Zarządzenie Nr 136/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2017r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-22
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-28 11:05

Zarządzenie Nr 135/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 grudnia 2017r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.
 

Zarządzenie - otwórz
Wzór oferty, umowy, sprawozdania - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-20
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-20 13:21
Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 3 marca 2017r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2017 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-03
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-07 11:12
INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o złożonych ofertach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszonego w dniu 2 lutego 2017 roku

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-28 14:57

Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 lutego 2017r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-02
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-03 08:08

Zarządzenie Nr 6/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 lutego 2017r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku.
 

Zarządzenie - otwórz
Wzór oferty, umowy, sprawozdania - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-02
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-03 08:04
INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o złożonych ofertach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2016 roku

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-28
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-29 13:56
INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 6 grudnia 2016 roku nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wpłynęło żadne zgłoszenie.
 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-28
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-29 13:51

Zarządzenie Nr 106/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2016r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-06
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-06 14:06

Zarządzenie Nr 105/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2016r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku.
 

Zarządzenie - otwórz
Wzór oferty, umowy, sprawozdania - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-01
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-01 13:59
Zarządzenie Nr 22/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 lutego 2016r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2016 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-25
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-26 15:22

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

o złożonych ofertach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2016 roku

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-17
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-17 15:17
INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 9 lutego 2016 roku nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzchnie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-17
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-17 15:16

Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 lutego 2016r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-09 13:32

Zarządzenie Nr 8/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 stycznia 2016r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku.
 

Zarządzenie - otwórz
Wzór oferty - otwórz
Wzór umowy - otwórz
Wzór sprawozdania - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-25
Publikujący B. Kot - admin 2016-01-25 12:58
Zarządzenie Nr 5/2016
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 stycznia 2016r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2016 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-14
Publikujący B. Kot - admin 2016-01-14 11:59

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

o złożonych ofertach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2015 roku

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-08
Publikujący B. Kot - admin 2016-01-08 15:12
INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 grudnia 2015 roku nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na powierzchnie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-01-08
Publikujący B. Kot - admin 2016-01-08 15:09
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 05 lipca 2020r. 16:33:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.