XML
Udostępnienie spisu wyborców

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020r.

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r., Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Gminy Żelazków – Ewidencja Ludności, I piętro pok. nr 14 w dniach od 16.06.2020r. do 22.06.2020r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-06-17
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-17 14:52