XML
UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020r.

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r., Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

 

Spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Gminy Żelazków – Ewidencja Ludności, I piętro pok. nr 14 w dniach od 20.04.2020r. do 04.05.2020r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Kurek2020-04-20
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-20 11:55