XML
INFORMACJA w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków - aktualizacja
Wójt Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa Uchwała XXVII/210/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U. z dnia 9 marca 2021 r., poz. 2069).

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Żelazków na rok 2022 wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wnioski o dotację, wg wzoru określonego w załączniku do ww. uchwały, należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Ww. uchwała wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji, dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków www.bip.zelazkow.plzakładka „Środowisko” oraz w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków, pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Treść informacji  - otwórz
Uchwała nr XXVII/210/2021 - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-04-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-15 09:34