XML
Wzór deklaracji - od 13.05.2020r. - do pobrania

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/135/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od dnia 13 maja 2020 r. obowiązuje nowy wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór do pobrania).

 

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

  1. 14 dni – od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów;

  2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców);

  3. do 6 miesięcy – w przypadku śmierci mieszkańca nieruchomości.

 

Deklaracja - otwórz formularz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2020-05-14
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-14 12:30