XML
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO - IR-III.747.6.2023.5
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla zadania pn. „Budowa stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500 m3/h MOP 5,4 MPa na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów”, w zakresie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- w nawiasie podano oznaczenie księgi wieczystej.
Powiat kaliski
Gmina Żelazków
Jednostka ewidencyjna: 300711_2, Żelazków
Obręb: 0022 Zborów, dz. nr ewid.: 411/2 (KZ1A/00031074/3)

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-03-17
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-22 13:35