Uchwała Nr SO - 0951/3/D/4/Ka/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości afinansowania deficytu przez Gminę Żelazków na 2015 rok

 

Treść uchwały - otwórz