XML
LI/246/2010

Uchwała Nr LI/246/2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/188/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Żelazków na lata 2009- 2011 oraz w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-20 12:08