Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 4 5 6 ... 9 
XXI/130/2008

UCHWAŁA NR XXI/130/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 sierpnia 2008r.

w sprawie powiadomienia  Sekretarza Gminy o obowiązku lustracyinym

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-08-20 12:38
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:35
XX/129/2008

UCHWAŁA NR XX/129/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lipca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-07-16 12:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:34
XX/128/2008

UCHWAŁA NR XX/128/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lipca 2008r.

w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie budowy oraz przebudowy chodników przy drogach powiatowych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-07-16 12:33
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:31
XX/127/2008

UCHWAŁA NR XX/127/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lipca 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2007 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-07-16 12:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:22
XX/126/2008

UCHWAŁA NR XX/126/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lipca 2008r.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-07-16 12:23
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:20
XIX/125/2008

UCHWAŁA NR XIX/125/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z postępu prac w ramach Stałej Rady Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-30 12:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:18
XIX/124/2008

UCHWAŁA NR XIX/124/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-30 12:19
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:17
XIX/123/2008

UCHWAŁA NR XIX/123/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-30 12:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:15
XIX/122/2008

UCHWAŁA NR XIX/122/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-30 12:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:14
XVIII/121/2008

UCHWAŁA NR XVIII/121/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 czerwca 2008r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żelazków do podjęcia rozmów i negocjacji w sprawize zbycia udziałów Gminy Żelazków w spółkach z udziałem Gminy Żelazków.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-16 12:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:12
XVIII/120/2008

UCHWAŁA NR XVIII/120/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 czerwca 2008r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanywch w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków a także warunków i sposób ich przyznawania.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-16 12:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:10
XVIII/119/2008

UCHWAŁA NR XVIII/119/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 czerwca 2008r.

W sprawie ustaleni wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych jednostek samorządu terytorianlego.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-16 12:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:09
XVIII/118/2008

UCHWAŁA NR XVIII/118/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 czerwca 2008r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-16 12:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:07
XVIII/117/2008

UCHWAŁA NR XVIII/117/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-16 12:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:06
XVIII/116/2008

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2007 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-16 12:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:05
XVIII/115/2008

UCHWAŁA NR XVIII/115/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/2007 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2007r. dotyczącej wydatków związanyczh  Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Żelazków na lata 2008-2010.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-06-16 12:05
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:03
XVII/114/2008

UCHWAŁA NR XVII/114/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 kwietnia 2008r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zelazków za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-04-25 12:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 12:01
XVII/113/2008

UCHWAŁA NR XVII/113/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 kwietnia 2008r.

w Sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2008 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-04-25 12:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 11:59
XVII/112/2008

UCHWAŁA NR XVII/112/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Proflikatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi i Narkomanii na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-04-25 11:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 11:56
XVII/111/2008

UCHWAŁA NR XVII/111/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Blizanowie z Filią w Jastrzębnikach.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-04-25 11:57
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 11:54
XVII/110/2008

UCHWAŁA NR XVII/110/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 kwietnia 2008r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-04-25 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 11:53
XVII/109/2008

UCHWAŁA NR XVII/109/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 25 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-04-25 11:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-10 11:52
XVI/108/2008

UCHWAŁA NR XVI/108/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-03-27 13:26
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 13:24
XVI/107/2008

UCHWAŁA NR XVI/107/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-03-27 13:24
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 13:22
XV/106/2008

UCHWAŁA NR XV/106/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-01-30 13:23
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 13:20
XV/105/2008

UCHWAŁA NR XV/105/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-01-30 13:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 13:19
XV/104/2008

UCHWAŁA NR XV/104/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-01-30 13:21
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 13:18
XV/103/2008

UCHWAŁA NR XV/103/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozrwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-01-30 13:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 13:16
XV/102/2008

UCHWAŁA NR XV/102/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żelazków w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości: Chrusty - jako kolonia, Adamówek - jako część wsi Russówek, Poddębina - jako część wsi Florentyna, Wajsówka - jako część wsii Kolonia Kokanin.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-01-30 13:16
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 13:13
XV/101/2008

UCHWAŁA NR XV/101/2008
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminv Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2008-01-30 13:13
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 13:11