bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 9 10 11 
V/33/11

UCHWAŁA Nr V/33/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2011r.

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kokaninie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Russowie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-02-22 12:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:36
V/32/11

UCHWAŁA Nr V/32/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2011r.

W sprawie rozwiązania Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Kokaninie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-02-22 12:37
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:34
V/31/11

UCHWAŁA Nr V/31/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2011r.

W sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Dębem.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-02-22 12:36
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:33
V/30/11

UCHWAŁA Nr V/30/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2011r.

W sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Dębem.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-02-22 12:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:33
V/29/11

UCHWAŁA Nr V/29/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2011r.

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Biernatkach

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-02-22 12:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:32
V/28/11

UCHWAŁA Nr V/28/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2011r.

W sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Równamy szanse dzieci klas I-III Gm. Żelazków" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX stanowiącego realizację działania 9.1.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-02-22 12:34
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:31
V/27/11

UCHWAŁA Nr V/27/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 lutego 2011r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2011 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-02-22 12:32
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:29
IV/26/11

UCHWAŁA Nr IV/26/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 stycznia 2011r.

W sprawie skargi Sylwiusza Jakubowskiego na działanie Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-01-26 12:31
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:28
IV/25/11

UCHWAŁA Nr IV/25/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 stycznia 2011r.

W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-01-26 12:30
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:27
IV/24/11

UCHWAŁA Nr IV/24/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 stycznia 2011r.

W sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków oraz miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-01-26 12:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:12
IV/23/11

UCHWAŁA Nr IV/23/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 stycznia 2011r.

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Russów".

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-01-26 12:14
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:11
IV/22/11

UCHWAŁA Nr IV/22/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 stycznia 2011r.

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żelazków".

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-01-26 12:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:10
IV/21/11

UCHWAŁA Nr IV/21/11
Rady Gminy Żelazków
z dnia 26 stycznia 2011r.

W sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Żelazkowie z siedzibą w Biernatkach w Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie z siedzibą w Biernatkach

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2011-01-26 12:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:08
III/20/10

Uchwała Nr III/20/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie wydatków budżetu Gminy Żelazków, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-21 12:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:06
III/19/10

Uchwała Nr III/19/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-21 12:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:06
III/18/10

Uchwała Nr III/18/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-21 12:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:04
III/17/10

Uchwała Nr III/17/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/216/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-21 12:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:04
III/16/10

Uchwała Nr III/16/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek od nieruchomości na 2011r. oraz zwolnień z tego podatku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-21 12:06
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:03
III/15/10

Uchwała Nr III/15/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2011-2015

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-21 12:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:01
III/14/10

Uchwała Nr III/14/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu na 2011 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-21 12:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 12:00
II/13/10

Uchwała Nr II/13/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-06 11:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:57
II/12/10

Uchwała Nr II/12/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-06 11:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:56
II/11/10

Uchwała Nr II/11/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów, członków komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-06 11:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:55
II/10/10

Uchwała Nr II/10/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-06 11:57
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:54
II/9/10

Uchwała Nr II/9/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie powołania członków Komisji Stałych Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-06 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:54
II/8/10

Uchwała Nr II/8/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. oraz zwolnień z tego podatku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-06 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:53
II/7/10

Uchwała Nr II/7/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-06 11:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:52
II/6/10

Uchwała Nr II/6/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2011r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-06 11:54
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:51
I/5/10

Uchwała Nr I/5/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-01 11:53
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:50
I/4/10

Uchwała Nr I/4/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-12-01 11:52
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 11:50
Wygenerowano: 07 października 2022r. 11:50:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.