Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 24 
VI/47/2015

UCHWAŁA NR VI/47/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wlk., Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Sieroszewice, Szczytniki, Żelazków"

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-04-27 13:04
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:58
VI/46/2015

UCHWAŁA NR VI/46/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie zgłoszenia sołectw do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-04-27 13:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:54
V/45/2015

UCHWAŁA NR V/45/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 12:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:52
V/44/2015

UCHWAŁA NR V/44/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2015 roku

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 12:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:50
V/43/2015

UCHWAŁA NR V/43/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 12:53
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:47
V/42/2015

UCHWAŁA NR V/42/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach, a także odpowiednio ich zespołach prowadzonych przez Gminę Żelazków

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 12:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:44
V/41/2015

UCHWAŁA NR V/41/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum w Dębem

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 12:46
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:40
V/40/2015

UCHWAŁA NR V/40/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Goliszewie

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 12:42
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:36
V/39/2015

UCHWAŁA NR V/39/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Żelazków oraz nadania jej Statutu

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 12:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:33
V/38/2015

UCHWAŁA NR V/38/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków"

Treść uchwały - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz
Treść uchwały cd. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 12:27
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 12:21
V/37/2015

UCHWAŁA NR V/37/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 11:16
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 11:09
V/36/2015

UCHWAŁA NR V/36/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 11:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 11:06
V/35/2015

UCHWAŁA NR V/35/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 11:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 11:04
V/34/2015

UCHWAŁA NR V/34/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie malowania elewacji Kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 11:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 11:01
V/33/2015

UCHWAŁA NR V/33/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 11:04
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 10:58
V/32/2015

UCHWAŁA NR V/32/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30 11:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-01 10:55
IV/31/2015

UCHWAŁA NR IV/31/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 11:25
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 11:20
IV/30/2015

UCHWAŁA NR IV/30/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 11:22
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 11:18
IV/29/2015

UCHWAŁA NR IV/29/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie przekazania Stowarzyszeniu "Za rękę z Papieżem" prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębem

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 11:16
IV/28/2015

UCHWAŁA NR IV/28/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie przekazania Stowarzyszeniu "Za rękę z Papieżem" prowadzenia Publicznego Gimnazjum w Dębem

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 11:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 11:14
IV/27/2015

UCHWAŁA NR IV/27/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie utworzenia Gimnazjum w Dębem

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 11:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 11:11
IV/26/2015

UCHWAŁA NR IV/26/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Goliszewie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 11:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:57
IV/25/2015

UCHWAŁA NR IV/25/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie malowania elewacji Kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym

Treść uchwały - uchylona

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 10:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:55
IV/24/2015

UCHWAŁA NR IV/24/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie nabycia przez Gminę Żelazków nieruchomości zabudowanej od osoby prawnej na cele publiczne w zakresie prowadzenia działaności kulturalnej

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 10:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:52
IV/23/2015

UCHWAŁA NR IV/23/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie dopłat do ceny za dostarczanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 10:50
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:46
IV/22/2015

UCHWAŁA NR IV/22/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - uchylona

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 10:48
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:44
IV/21/2015

UCHWAŁA NR IV/21/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały - uchylona

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 10:44
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:40
IV/20/2015

UCHWAŁA NR IV/20/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 10:42
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:38
IV/19/2015

UCHWAŁA NR IV/19/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 10:39
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:35
IV/18/2015

UCHWAŁA NR IV/18/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 10:37
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-09 10:33