bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 23 24 
V/26/2007

UCHWAŁA NR V/26/2007
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2007r.

W sprawie ustalenia diet radnych, sołfysów, członków komisji oraz zwrotu kosztów podrózy służbowych radnych gminy.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Naczelnik II Urzędu Skarbowego2007-01-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-05 08:58
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-06 08:30
V/27/2007

UCHWAŁA NR V/27/2007
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2007r.

w sprawie zgloszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w poznaniu w zespole Zamiejscowym w Kaliszu

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2007-01-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-05 09:03
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-06 08:30
V/28/2007

UCHWAŁA NR V/28/2007
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2007r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2007-01-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-05 09:08
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-06 08:29
V/29/2007

UCHWAŁA NR V/29/2007
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelazków na 2007 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2007-01-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-05 09:10
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-06 08:29
VI/30/2007

UCHWAŁA NR V/30/2007
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2007r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2007-01-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-05 09:13
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-06 08:29
V/26/07

Uchwała nr V/26/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów, członków komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2007-01-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 12:03
VI/30/07

Uchwała nr VI/30/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2007-01-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 12:22
IV/17/06

Uchwała nr IV/17/06 Rady Gminy Żelazków z  dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wyboru Wce - Przewodniczącego Rady Gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 09:46
IV/21/06

Uchwała nr IV/21/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 11:36
IV/20/06

Uchwała nr IV/20/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy Żelazków na rok 2007

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 11:30
IV/19/06

Uchwała nr IV/19/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Treść uchwały - otwórz
Uzasadnienie - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 11:27
IV/18/06

Uchwała nr IV/18/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 11:06
III/11/06

Uchwała nr III/11/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:25
III/14/06

Uchwała nr III/14/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:37
III/8/06

Uchwała nr III/8/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania członków Komisji Stałych Rady Gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:12
III/7/6

Uchwała nr III/7/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr I/3/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy w Żelazkowie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:09
III/10/06

Uchwała nr III/10/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz zwolnień od tego podatku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:22
III/9/06

Uchwała nr III/9/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Finansów Budżetu i Planów Społeczno - Gospodarczych

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:17
III/6/06

Uchwała nr III/6/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów, członków komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:03
III/16/06

Uchwała nr III/16/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przeznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:49
III/4/06

Uchwała nr III/4/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 07:51
III/5/06

Uchwała nr III/5/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Zelazków do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 07:59
III/15/06

Uchwała nr III/15/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Dębe gmina Żelazków oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 31/1 i 31/2

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:41
III/13/06

Uchwała nr III/13/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2007 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:33
III/12/06

Uchwała nr III/12/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 r. na terenie Gminy Żelazków, terminu płatności oraz sposobu jego poboru

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-12-15 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-04-04 08:29
I/1/06

Uchwała nr I/1/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Żelazkowie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-11-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-03-31 11:19
I/3/06

Uchwała nr I/3/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy w Żelazkowie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-11-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-03-31 11:31
I/2/06

Uchwała nr I/2/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie wyboru Wice-Przewodniczącego Rady Gminy w Żelazkowie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2006-11-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2008-03-31 11:29
Wygenerowano: 20 maja 2019r. 12:01:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.