Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 24 
IV/16/2015

UCHWAŁA NR IV/16/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowska

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 12:02
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-03-13 12:14
IV/17/2015

UCHWAŁA NR IV/17/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9 i 31/10 we wsi Dębe gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz
Załącznik - plan - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-02-16 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 12:14
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-04-09 10:30
III/15/2014

UCHWAŁA NR III/15/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-29 12:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 12:00
III/14/2014

UCHWAŁA NR III/14/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-29 12:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 11:58
III/13/2014

UCHWAŁA NR III/13/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2015 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-29 12:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 11:56
III/12/2014

UCHWAŁA NR III/12/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-29 11:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 11:52
III/11/2014

UCHWAŁA NR III/11/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015 - 2018

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-29 11:52
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 11:49
III/10/2014

UCHWAŁA NR III/10/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-29 11:51
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 11:47
II/9/2014

UCHWAŁA NR II/9/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów, członków komisji roaz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-09 15:17
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 15:13
II/8/2014

UCHWAŁA NR II/8/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-09 15:12
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 15:09
II/7/2014

UCHWAŁA NR II/7/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie powołania czlonków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-09 15:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 15:07
II/6/2014

UCHWAŁA NR II/6/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie powołania członków Komisji Stałych Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-09 15:09
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 15:06
II/5/2014

UCHWAŁA NR II/5/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-09 15:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 15:04
I/4/2014

UCHWAŁA NR I/4/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-05 15:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 14:59
I/3/2015

UCHWAŁA NR I/3/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-05 14:59
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 14:56
I/2/2014

UCHWAŁA NR I/2/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-05 14:56
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 14:53
I/1/2014

UCHWAŁA NR I/1/2014
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-12-05 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 14:51
LVII/303/14

 

UCHWAŁA NR LVII/303/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-11-14 13:18
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-16 13:15
LVII/302/14

 

UCHWAŁA NR LVII/302/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-11-14 13:15
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-16 13:12
LVI/301/14

 

UCHWAŁA NR LVI/301/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 16:10
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-16 13:07
LVI/296/14

 

UCHWAŁA NR LVI/296/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach stanowiącego realizację działania 9.1 Wyrównianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Treść uchwały - otwórz
treść uchwału cd. - otwórz
treść uchwały cd. - otwórz
treść uchwały cd. - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 15:35
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-28 15:33
LVI/300/14

 

UCHWAŁA NR LVI/300/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 13:07
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-16 13:04
LVI/299/14

 

UCHWAŁA NR LVI/299/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. oraz zwolnień z tego podatku

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 13:03
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-16 13:00
LVI/298/14

 

UCHWAŁA NR LVI/298/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2015r.

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 13:01
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-16 12:58
LVI/297/14

 

UCHWAŁA NR LVI/297/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Żelazków

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 12:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-16 12:56
LVI/295/14

 

UCHWAŁA NR LVI/295/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-10-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-28 15:20
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-02-16 12:52
LV/294/14

 

UCHWAŁA NR LV/294/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 15:11
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-28 15:09
LV/293/14

 

UCHWAŁA NR LV/293/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Żelazków na rok 2015 na realizację projektu "Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem" współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 15:08
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-28 15:06
LV/292/14

 

UCHWAŁA NR LV/292/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Żelazków nieruchomości od osób fizycznych oraz osoby prawnej z przeznaczeniem na cele publiczne

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 15:02
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-28 15:00
LV/291/14

 

UCHWAŁA NR LV/291/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10 we wsi Dębe, gmina Żelazków

Treść uchwały - Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I-4131.1.430.2014.15 orzekł nieważność powyższej uchwały

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2014-09-30 14:58
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-28 14:57