bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 12 13 14 ... 24 
XLIX/241/10

 

Uchwała Nr  XLIX/241/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-08-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 12:44
XLIX/239/10

 

Uchwała Nr  XLIX/239/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/211/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-08-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 12:22
XLIX/238/10

 

Uchwała Nr  XLIX/238/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane za przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-08-30 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 12:15
XLVIII/236/10

 

Uchwała Nr  XLVIII/236/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 11:58
XLVIII/231/10

 

Uchwała Nr  XLVIII/231/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie: uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 11:16
XLVIII/230/10

 

Uchwała Nr  XLVIII/230/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kokaninie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 11:07
XLVIII/234/10

 

Uchwała Nr  XLVIII/234/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Żelazków pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 11:30
XLVIII/235/10

 

Uchwała Nr  XLVIII/235/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/211/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 11:45
XLVIII/229/10

 

Uchwała Nr  XLVIII/229/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie założenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kokaninie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 10:46
XLVIII/232/10

 

Uchwała Nr  XLVIII//232/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zborów

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 11:20
XLVIII/233/10

 

Uchwała Nr  XLVIII/233/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Żelazków oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-06-25 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 11:25
XLVI/228/10

 

Uchwała Nr  XLVI/228/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-05-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 10:26
XLVI/227/10

 

Uchwała Nr  XLVI/227/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odbudowy Miejscowości Kokanin"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-05-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 10:07
XLVI/226/10

 

Uchwała Nr  XLVI/226/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Złotniki Małe"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-05-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 09:58
XLVI/225/10

 

Uchwała Nr  XLVI/225/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Goliszew"

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-05-27 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 09:51
XLV/224/10

 

Uchwała Nr XLV/224/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-04-29 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 09:39
XLV/223/10

 

Uchwała Nr  XLV/223/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-04-29 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 09:31
XLIII/219/10

Uchwała Nr  XLIII/219/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. Aktywny Żelazków", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy Żelazków.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-03-31 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-10-22 20:22
XLIII/220/10

 

Uchwała Nr  XLIII/220/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelazków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-03-31 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 09:14
XLIII/221/10

 

Uchwała Nr  XLIII/221/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-03-31 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 09:16
XLIII/222/10

 

Uchwała Nr  XLIII/222/10
Rady Gminy Żelazków

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-03-31 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-12-02 09:22
XLII/217/10

Uchwała Nr XLII/217/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2010 r.

treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-01-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-02-19 12:18
XLII/218/10

Uchwała Nr XLII/218/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/104/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych

treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-01-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-02-19 12:22
XLII/216/10

Uchwała Nr XLII/216/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-01-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-02-19 12:15
XLII/215/10

Uchwała Nr XLII/215/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żelazków na lata 2010 - 2013

treść uchwały - otwórz
treść Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2010-01-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2010-02-19 12:11
XLI/211/09

Uchwała Nr XLI/211/09
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków na 2010 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2009-12-30 12:41
XLI/210/09

Uchwała Nr XLI/210/09
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu na 2010 rok

Treść uchwały i załączniki - otwórz
Treść uzasadnienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2009-12-30 12:35
XLI/213/09

Uchwała Nr XLI/213/09
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2009 rok

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2009-12-30 12:49
XLI/214/09

Uchwała Nr XLI/214/09
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Żelazków na lata 2008 - 2010 zmienioną uchwałą Nr XXV/154/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2008 r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2009-12-30 13:29
XLI/212/09

Uchwała Nr XLI/212/09
Rady Gminy Żelazków
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji dokonania tych wydatków

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-12-22 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2009-12-30 12:45
Wygenerowano: 20 maja 2019r. 10:45:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.