XML
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Lokalizacja: Baza Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz

czynny raz w tygodniu - sobota, godz. 8:00 – 13:00

 

Mieszkańcy gminy Żelazków w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK :

  1. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, przenośne baterie akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  2. odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, itp.) do 5 szt. jednorazowo – 2 razy w roku,

  3. odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg - objętościowo max. do 480 l) – 2 razy w roku,

  4. zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych) do 4 szt. - 2 razy w roku.

Wyżej wymienione odpady odbierane będą po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby na terenie Gminy Żelazków.

 

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2019-10-09
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-09 14:24