XML
Informacja dla wyborców
INFORMACJA DLA WYBORCÓW

W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Wójt Gminy Żelazkow informuje


Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje sie do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko fo jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Gminy Żelazków na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Żelazków - Biuro Ewidencji Ludności, I piętro pok. Nr 14 - w godzinach od 7.30 do 15.30

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-28
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-28 10:51
Dodano do archiwum