XML
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Żelazków informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu  Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty – 295 008,26 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena – 90 %, firmy mające swoją działalność na terenie Gminy Żelazków – 10%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Liczba pkt.

w kryterium: cena

 Liczba pkt.

w kryterium: firmy mające swoją działalność na terenie Gminy Żelazków   

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz

        90,00x 5

  10,00 x 5

     500,00

 

Dziękujemy za złożoną ofertę i zapraszamy do dalszej współpracy.

                                                                                                           Z poważaniem:
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-08-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-20 14:24