XML
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Żelazków informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Moje Bambino   Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

Cena wybranej oferty – 392 147,51 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena – 95 %, termin realizacji – 5%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Liczba pkt.

w kryterium: cena

 Liczba pkt.
w kryterium okres gwarancji      

Razem

1.

Elmar  Anna Karnas
ul. 3-go Maja 1/3
36-030 Błażowa

        90,96 x 5

  5,00 x 5

     479,80

2.

Moje Bambino Sp. z o.o.
Sp. K.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

        95,00 x 5

   5,00 x 5

     500,00

 

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

                                                                                                           Z poważaniem:
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-10
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:21