XML
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Żelazków informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty – 189 236,91 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena – 90 %, okres gwarancji – 10%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Liczba pkt.
w kryterium: cena

 Liczba pkt.
w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
ul. Noskowska 3-5
62-800 Kalisz

        90,00 x 5

  10,00 x 5

     500,00

2.

BUDKOM  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo – Usługowe
J. Hofman i K. Kosecki sp. j.
ul. Łódzka 114-120
62-800 Kalisz

        76,83 x 5

   10,00 x 5

     434,15

3.

WERBUD  Roboty Drogowo-Budowlane
Piotr Pleśnierowicz
Pośrednik 1A
62-840 Koźminek

      86,80 x 5

    6,00 x 5

    464,00

 

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

                                                                                                           Z poważaniem:
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-08 14:18