XML
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - organizacja wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Żelazków informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

POLTUR POLSKA  Sp. z o.o.
ul. Prosta 53
65-783 Zielona Góra

Cena wybranej oferty – 895,00 zł. za jedno skierowanie.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena – 90 %, odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza – 5%, atrakcyjność programu kulturalno-sportowego maksymalnie – 5%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt.

w kryterium: cena

Odległość miejsca zakwaterowania  uczestników od linii brzegowej morza

Atrakcyjność programu  kulturalno- sportowego

Razem

1.

POLTUR POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra

     90,00  x 5

  3,00 x 5

  5,00 x 5

  490,00

2.

BIURO TURYSTYCZNE
,,POLTUR,, -
Kazimierz Puk
Pl. B. Głowackiego 36,                                   39-400 Tarnobrzeg

      60,84 x 5

 1,00 x 5 

 

  5,00  x 5

 

  334,20    

     3.

A1 Polska
Jacek Łukowski
ul. Żeromskiego 60-73
50-312 Wrocław

     80,63 x 5

  5,00 x 5

  5,00 x 5

 453,15   

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do dalszej współpracy.

Z poważaniem:
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-06-16
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 15:01