XML
Informacja dla wyborców

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r., Wójt Gminy Żelazków informuje:

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Żelazków - Biuro Ewidencji Ludności, I piętro pok. Nr 14 w dniach od 05.05.2014r. do 19.05.2014r. , w godzinach od 7:30 do 15:30

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-04-28
Publikujący -