XML
Komunikat Komisarza Wyborczego

 

Komunikat Komisarza Wyborczego
z dnia 25 kwietnia 2012r.

 

o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Andrzeja Nowaka Wójta Gminy Żelazków przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2012r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym /Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm./ Komisarz Wyborczy w Kaliszu informuje, że w terminie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 25 maja 2012 r. jest udostępnione do wglądu mieszkańcom Gminy Żelazków, sprawozdanie finansowe o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Andrzeja Nowaka Wójta Gminy Żelazków przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2012 r.

Sprawozdanie finansowe można przeglądać pod nadzorem upoważnionego pracownika Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu, ul. Staszica 47a, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Treść komunikatu - otwórz


Komisarz Wyborczy
w Kaliszu

/-/ Wojciech Vogt

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2012-04-25
Publikujący -